اذان پرندگان

داستان صوتی اذان پرندگان  

این داستان بیانگر این هست که بعضی پرندگان مثل خروس وقت نماز را میفهمد  صدای اذان که بلند می شود ، پدر آستین هایش را برای وضو بالا می زند . من هم ،وضو می گیرم و همراه پدر نماز می خوانم.
بعد از تمام شدن نماز ،از پدر می پرسم ، رادیو و تلویزیون از کجا می فهمند کی ظهر شده؟
می گوید: از روی ساعت دقیقی که دارند.
می گویم: قدیم ها که ساعت اختراع نشده بود، مرد م چطور می فهمیدند وقت نماز شده؟
پدر می گوید : از راه های مختلف ،مثلاً از خواندن پرندگان.
با تعجب می پرسم : مگر پرندگان وقت اذان را می فهمند ؟
پدر می گوید : همه که نه ! بعضی از آن ها مثل خروس ، وقت اذان را می فهمند و مردم را برای نماز بیدار می کند.
می پرسم : راستی؟
پدر سخنی از امام رضا(ع) برایم می گوید:
خروس سفید چند کار خوب می کند که کار پیامبران است، وقت نماز را می فهمد، بعد آواز می خواند و با آوازش مردم را برای نماز بیدار می کند . بخشنده هم است، یعنی دانه هایی را که روی زمین پیدا می کند، خودش نمی خورد و اجازه می دهد مرغ و جوجه ها بخورند.
حرف های پدر برایم خیلی جالب است. تصمیم می گیرم با پول های قلکم دوتا جوجه بخرم. دوست دارم یکی از آن ها ،یک خروس سفید باشد.

                                                                                      وسائل الشیعه ، ج4 ، ص 113
  

1397/5/1 دوشنبه 
بازدید:262

  دانلود صوت : دانلود صوت اذان پرندگان.mp34.35 MB 
 
امتیاز دهی
 
 

 
page loader لطفا منتظر بمانید ...