داستان کودکانه شهادت امام علی (ع)

داستان کودکانه شهادت امام علی (ع)  

سحرگاه روز نوزدهم ماه مبارک رمضان بود 

 امام علی (ع) امام اول ما شیعیان وضو گرفتند که به مسجد بروند 

اما مرغابیهایی که در داخل حیاط بودند سر و صدا به راه انداخته بودند 
مرغابی ها با منقارشان زیر عبای امام علی (ع) را گرفته بودند 

 امام علی (ع) بدون توجه به آن ها در را باز کردند که به مسجد بروند 

 میخ در هم انگار می دانست که قرار است برای امام ما اتفاقی بیفتد
قسمتی از عبای امام اول ما به میخ در گیر کرد .

 امام علی (ع) بدون توجه به این اتفاقات عجیب در حالی که زیر لب دعا و قرآن می خواند به مسجد رفتند 

 درب مسجد باز بود و عده ای در مسجد مشغول عبادت بودند

 امام (ع) در محراب مسجد مشغول راز و نیاز با خداوند بودند 

 ناگهان فردی که از امام ما خوشش نمی آمد و با او دشمن بود ، شمشیرش را بر سر امام علی (ع) کشید و امام را زخمی کرد .

 امام دو روز در بستر بیماری بود 
ولی بالاخره درشب بیست و یکم ماه رمضان روح قشنگش به آسمان پر کشید و امام به شهادت رسیدند 
 

1397/3/17 پنجشنبه 
بازدید:548

   
 
امتیاز دهی
 
 

 
page loader لطفا منتظر بمانید ...