جشن تکلیف

داستان جشن تکلیف سبا کوچولو  

سبا كوچولو یك بابابزرگ مهربون داشت كه اكثر اوقات رو به مناجات با خدا مشغول بود.
سبا نماز خواندن را خیلی دوست داشت و هر وقت بابابزرگ را در حال نمازخواندن می‌دید، می‌دوید و جانماز مادرش را برمی‌داشت و روی زمین پهن می‌كرد و پشت سر بابابزرگش می‌ایستاد .
و كارهایی را كه باباجونش درحال نماز خواندن انجام می داد رو اجرا می‌كرد و بعد وقتی نمازش تمام می‌شد جانماز را همان جا رها می‌كرد و می‌رفت .
سبا چند روز دیگه تولدش بود و به سن ۹ سالگی می‌رسید.
یك روز خانم ناظم در مدرسه برای بچه‌ها صحبت می‌كرد و به آن ها گفت: بچه‌های عزیز، دخترهای خوب من، شما دیگه بزرگ شدید و همه تون امسال به سن تكلیف می‌رسید و ما قراره براتون جشن تكلیف بگیریم.
سبا دستش را بالا گرفت و سوال كرد: ببخشید خانم ناظم، اجازه… جشن تكلیف یعنی چی؟
خانم ناظم گفت: جشن تكلیف یكی از جشن‌های بسیار بزرگی است که مخصوص كودكان می‌باشد و  از این سن وظایف دینی شما تازه شروع می‌شود.
سبا تمام روز به این جشن فكر می‌كرد و با خودش می‌گفت: یعنی باید چه كارهایی انجام بدهم ؟
بعد رفت پیش بابابزرگ مهربانش و از او پرسید: بابابزرگ شما می‌دونید كه من به سن تكلیف رسیدم. بابابزرگ گفت: بله دخترم، جشن تكلیفت كی هست؟
سبا: پس شما می‌دونید كه مدرسه می‌خواد برامون جشن تكلیف بگیره.
بابابزرگ گفت : بله.
هر بچه‌ای كه به سن تكلیف می‌رسه براش جشن می‌گیرند.
سباگفت : بابابزرگ هر كسی كه به سن تكلیف می‌رسه باید چه كارهایی انجام بده؟
بابابزرگ گفت: سباجان یعنی تو دیگه یك خانم بزرگ شدی و از حالا به بعد همه كارها و اعمالت باید درست باشه.
حتماً باید حجابت رو رعایت کنی و نماز خواندن از این سن به تو واجب است و باید همیشه، وظایف دینی‌ات را كامل ًانجام دهی. سجاده‌ات را پهن كرده و مثل بزرگ‌ترها با خدای مهربان صحبت كنی و همیشه شكرگزار باشی. از حالا به بعد تو دیگه می‌توانی روزه كامل هم بگیری و عبادت خدا را به جا بیاوری.
در این موقع مامان سبا از راه رسید و كنار بابابزرگ و سبا نشست و به صحبت های آن گوش کرد بعد
رفت سجاده و چادر و مقنعه‌ای كه از قبل برای سبا آماده كرده بود را آورد و روی پای سبا گذاشت و گفت: بفرمایید دختر قشنگم…
این كادو مال توست و یادت باشه یكی از كارهایی كه اهمیت زیادی داره این است كه وقتی می‌خواهی نماز بخوانی، باید اول با احترام سجاده‌ات را رو به قبله پهن كنی و بعد از پایان نماز، چادر و مقنعه را مرتب و منظم تا كرده و داخل سجاده قرار دهی و این كار احترام گذاشتن به عبادتت است. 

1397/2/30 يكشنبه 
بازدید:366

   
 
امتیاز دهی
 
 

 
page loader لطفا منتظر بمانید ...