.

خادم

شعر کودکانه خادم


بابابزرگم خادم است                              در خانه خوب شما
او می زند با جارویش                             جارو تمام صحن را

من دوست دارم مثل او                              باشم همیشه پیشتان
جارو کنم صحن تو را                              آقای خوب و مهربان

دارد کتی خیلی بلند                              با یک کلاهی روی سر
می ایستد هر روز او                             با یک عصا نزدیک در

آقا کمک کن زود زود                            هم قد خادم ها شوم
آن وقت چون بابابزرگ                            یک خادم زیبا شوم

1397/7/21 شنبه
بازدید:214

 
 
امتیاز دهی
 
 

می خواهم مهربان باشم

1397/11/27 شنبه

بانوی عالم

1397/11/18 پنجشنبه

شعر بهمن زیبا

1397/11/15 دوشنبه

بازگشت امام

1397/11/13 شنبه
page loader لطفا منتظر بمانید ...