سایت فرهنـــگی تبلیـــغی حـــرم مطهـــر رضـــوی

 
 
ارسال به دوستان
 
ارسال به دوستان
 • ارسال به دوستان
 • اضافه كردن به ليست دلخواه مرورگر
 • تعیین صفحه پیش فرض مرورگر
 • چاپ
 • آر.اس.اس
 • آمار بازدید
  تعداد بازدید از سایت: 183493691
  تعداد بازدید این صفحه: 1612835
  در امروز: 66892

نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
×
 
 
چهارشنبه 20/2/1396

 پناه اهل زمین

این پرسشی است که هرگاه سخن از غیبت کبری به میان می آید، به راستی، در این زمان طولانی، انسان ها و بلکه همة موجودات جهان هستی، چگونه از حجت خدا بهره مندمی شوند؟  
انتفاع و بهره انسانها از حضرت مهدی(عج)،درزمان غیبت کبری، چگونه ممکن است؟
 این پرسشی است که هرگاه سخن از غیبت کبری به میان می آید، در ذهن انسان فکور خلجان می یابد. به راستی، در این زمان طولانی، انسان ها و بلکه همة موجودات جهان هستی، چگونه از حجت خدا بهره مندمی شوند؟
پاسخ این سؤال را امام صادق(ع) از پدر بزرگوارشان و ایشان از امام سجاد(ع) چنین نقل می کنند: «ما اهلبیت، امام مسلمانان و حجت های خدا بر جهانیان و سرور مؤمنان هستیم. ما موالی مسلمانان و پناه اهل زمین هستیم؛ همان گونه که ستارگان، پناه اهل آسمان اند. به واسطة ما، از برخورد آسمان به زمین جلوگیری می شود؛ مگراینکه به اذن خدا باشد. به وسیلة ما، باران می بارد و رحمت خداوند، بر همه چیز سایه می گستراند و زمین، برکات خود را خارج می سازد. اگر یکی از ما اهلبیت در زمین نباشیم، زمین اهل خود را می بلعد... .«
سپس، فرمودند: از زمانیکه خداوند، آدم را خلق کرد، زمین را از حجت خالی نگذاشت: »آن حجت یا ظاهرو شناخته شده بودیاغایب و در پس پرده. بعداز این هم، زمین تا روز قیامت از حجت خالی نمی ماندو اگر اینگونه نباشد، مردم خدای تعالی را پرستش نمیکنند.
سلیمان، راوی حدیث، میپرسد: «چگونه مردم از حجت غایب بهره مند میشوند؟» حضرت می فرمایند: «همانگ ونه که از خورشید بهره مندمی شوند؛هنگامی که در پشت ابر است.«
دلایل تشبیه وجود نازنین حضرت مهدی(عج) به خورشیدی که ابر، آنرا پوشانده است، متعددند و اینک، هشت دلیل را از علامه مجلسی  نقل میکنیم و مابقی را خود اضافه کرده، در پایان، نکتة بسیار مهمی را ذکر خواهیم کرد:
1.    نور وجود حضرت که همان علَم هدایت است، به خلق می رسد؛ همانگونه که نور خورشید از پس ابر به زمین می رسد.
2.    بر اثر این روشنایی، مردم به چاه نمی افتند. اگر امام زمان(عج) نبود، مردم به واسطة بدی  اعمالشان، مستحق عذابهای گوناگون می شدند. در قرآن کریم آمده است: «ای رسول، تا وقتی که تو در میان مردم هستی، خدای تعالی آنان را عذاب نمیکند.«  هرچه ارتباط معنوی مردم با حضرت بیشتر باشد، از گرفتاریهای معنوی دورتر می شوند و خلاصه اینکه فایده های روز به آنان می رسد و ضررهای تاریکی از آنان دور می شود.
3.    همان گونه که وقتی خورشید در پشت ابر است، مردم انتظار بیرون آمدنش را می کشند، غیبت امام عصر(عج) به انسانها حالت انتظار می بخشد و حالت انتظار، سازنده است

4.    منکروجود حضرت، مانندمنکر خورشید است؛هنگامی که پشت ابر پنهان شده باشد

5.    گاهی پشت ابر رفتن خورشید، برای مردم نافع تر است. حجت خداهم، گاهی اگرغایب باشد، فایده اش برای مردم بیشتراست؛ مثال، منافقین و معاندین شناخته می شوند. این امرمانند هنگامی است که مسئول ناصالحی بر مسند امور تکیه زند؛ زیرا، این فرصت زمینها ی می شود که او خود را نشان دهد

6.    برای کسانی که ضعف بینایی دارند، نگاه مستقم به خورشید (ظهور خورشید) مضراست وموجب کوری آنان می شود. نگاه مستقیم به حجت خدا هم، گاهی، برای کسانی که ضعف ایمان دارند، کوری می آورد؛زیرا، اعمال حضرت، محکم و متشابه دارند. به یاد داشته باشیم که پیامبر اکرم(ص) در نمازواجب، از قبله برگشتند و مؤمنان نیزبرگشتندو چون و چرا نگفتند.

7.    خورشید، پشت ابر هم که باشد، نفعش برای همه عمومی است؛ مگر برای کسی که کور باشد. حضرت نیز نفعشان به همه می رسد و رحمتشان رحمانی است؛ مگر به کسی که کور باطنی باشد

8.    شعاع نور خورشید، حتی اگرپشت ابر باشد، به اندازة راههای نفوذ خانه ها وارد آنها می شود و هر مقدار روزنه و پنجره بیشتر و بزرگتر باشد و موانع و پرده ها کمتر، نور بیشتری وارد خانه می شود. نفوذ نور وجود حضرت حجت (عج) نیز در جان آدمیان، چنین است

9.    خورشید مرکز منظومة شمسی است؛ حتی اگر پشت ابر باشد. امام زمان(عج) نیز قلب عالم امکان هستند؛ حتی اگرغایب باشند

10.    ابر موجب می شود که مردم ارزش خورشید را بدانند؛ غیبت نیز موجب می شود تا مردم قدر مولای خود را بدانند

11.    ابر موجب می شود کسانی که آمادگی تابش مستقیم خورشید را ندارند، اگر می خواهند آنرا ببینند، خود را مجهز و آماده کنند. غیبت نیز چنین فرصتی به انسانها می دهد

12.    خورشید پشت ابرباعث می شود تا لکه ها کمتر دیده شوند؛ درحالی که اگر خورشید ظاهر باشد، هرلکه ای پیدا است، حتی اگر بر روی صفحة سیاه باشد؛ چه رسدبه اینکه بر روی صفحة سفید باشد. غیبت امام زمان(عج) هم موجب می شود که عیب های زمانه و انسانها، برای مدتی مخفی بماند؛ ولی اگر امام ظهور کنند، به واقع و حقیقت امر، حکم خواهندکرد.

13.    ابر نه تنها سبب نمی شود که انسانها خورشید را فراموش کنند، بلکه توجه آنها را به خورشیدبیشتر می کند. غیبت نیز باعث فراموش شدن آرمان نمی شود.

14.    هیچگاه ابر به یکباره از روی خورشید کنار نمی رود؛ بلکه خروج خورشید از پشت ابر، تدریجی است. ظهور امامزمان(عج) هم تدریجی است: ظهور صغری هست و ظهورکبری؛ هرچه موانع بیشترکنار روند، حضرت بیشتر جلوه می نمایند، تاجایی که آفتاب طلعت شان تمام رخ ظهور می کند.

15.    ابر و خورشید برای همیشه با هم نیستند و سرانجام، ابر از مقابل خورشید کنار می رود. روزی غیبت امامزمان(عج) تمام می شود و او خواهد آمد

16.    .هوای ابری، غمگین است و در آن، دل انسان می گیرد؛ به ویژه، دل غریب ها و بیکس ها. نیز، هوای ابری، عشق ساز است، عاشق کش است وعشق را شعله ور می کند؛ غیبت امام زمان (عج) نیزهمچون هوای ابری، عشق ساز است و حیران کنندة عشاق.

17.    خورشید در رفتن به پشت ابر، مقصر نیست و تغییرات اوضاع جوی ابر را بر روی خورشید آورده است امام زمان(عج) نیز در غیبتشان مقصر نیستند و اعمال ما باعث غیبت وجود حضرت شده است (ما را از مردم حبس نکرده است، مگر انجام دادن کارهای ناشایستی که از آنان به ما می رسد – بحارالانوار ج 53 ص 176

تا اینجا، شباهت هایی بود که به ذهن می رسد؛ ولی، مهمترین شباهت نکتة دیگری است که متن روایت نیز بدان تصریح دارد و آن نکته، شباهت هجدهم است
18.    مهمترین دلیل شباهت حضرت مهدی (عج)  به خورشیدی که ابر آن را پوشانده است، این است که خورشید، سبب حیات در کره زمین است؛ حتی اگر به پشت ابر رود یا اینکه شب باشد.
امام زمان(عج) واسطة فیض بین خدا  و عالم امکان است  این السبب المتصل بین الارض والسماء ایشان به اذن پروردگار  ،منبع حیات بشری، حیوانی، نباتی و جمادی شده است.
ایشان پناه جهانیان در همة بلیات اند و به واسطة آن حضرت است که باران می بارد و رحمت رحمانی خداوند ،بر همة جهان گسترده می شود و اگر وجود مبارک ایشان نبود، زمین، برکات خودرا حبس می کرد و امکان حیات در جهان ممکن نبود؛همان گونه که اگر خورشید نبود، زندگی در این کره خاکی محال می شد. این مسئله مهمترین دلیل براین تشبیه گویاست و به نظرمی رسدکه روایت مذکور، ازاین رو مستقیما به آن تصریح می کندکه به ایشان، واسطه فیض لقب می دهد.
نویسنده: علیرضا مستشاری  
کلید واژه ها:
غیبت امام زمان , راز طولانی بودن غیبت , بهره انسان ها از حضرت مهدی , امام زمان 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
آیات ظهور
 • 1396/2/21 پنجشنبه آیات ظهور
  مجموعه کلیپ آیات ظهور به بررسی آیاتی می پردازد که دلالت می کند بر ظهور حضرت مهدی (عج)
زمینه سازان ظهور
 • 1396/2/17 يكشنبه زمینه سازان ظهور
  آیا ما خود را براى آن روزگار آماده ساخته ایم؟ شاید آن روز، همین فردا باشد. با فهم این ویژگى‏ ها، در خواهیم یافت که پاى رفتن این راه را داریم یا نه و آن روز موعود، در مقابله حق با باطل، در کدامین جبهه خواهیم بود.
ظهور، پدیده ای اختیاری!!!
 • 1395/3/1 شنبه ظهور، پدیده ای اختیاری!!!
  ظهور از مفاهیم سربسته ای است که هنوز در فرهنگ عامه و گاه حتی فرهنگ خاصه واضح نشده و فهم درست و دقیقی از آن به چشم نمی خورد
آیاتی که دلالت بر ظهور منجی عالم حضرت مهدی (عج) دارد
 
ارسال نظر
ارتباط با ما
نشانی: مشهد مقدس، حرم مطهر امام رضا علیه السلام، صحن جامع رضوی، ایوان غربی
تلفن: 32212008-051
فکس: 32003552-051
صندوق پستی: 91735/517
ایمیل: razavi@aqr.ir 
 
 
مقدمه
 قرآن ریسمانی محکم است که خدای تعالی دستگیره اش را استوارترین نهاده است. مستقیم ترین راه به بهشت است.گذر زمان کهنه اش نکند و تکرار حلاوتش را زایل نتواند. چرا که برای زمانی خاص نیامده است. راهنمای هر انسانی است و حجت و برهان بر او. نه از پیش رو و نه از پشت سر باطل بدان راه نیابد. وحی است از سوی حکیمی نیکو صفات.( مسند الرضا، ج1، ص307)
 اداره علوم قرآنی با تمسک به سفارش رسول وحی، حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و در راستای سند چشم انداز آستان قدس رضوی، ارتقا دانش و بینش قرآنی زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی را دنبال می کند. بدین منظور با برگزاری برنامه ها و فعالیتهای مختلف قرآنی اعم از کلاسهای آموزشی قرآن کریم ،نشستهای تدبری، محافل قرآنی، مسابقات و جشنواره و... زمینه انس همگان با قرآن کریم را فراهم کرده است.
 دار القرآن آستان قدس رضوی همان ساختمان قدیمی مدرسه علمیه دو درب است که در عهد تیموری توسط خواجه غیاث الدین بهادرخان با معماری پرجاذبه در سال 846 هجری قمری بنا شده است.
کلیه برنامه ها و فعالیتهای قرآنی اداره علوم قرآنی را می توان به دو بخش آموزشی، ترویجی تقسیم کرد. به تفکیک فعالیتهای هر بخش به شرح ذیل است:
 بخش آموزش
-   واحد مهد الرضا(علیه السلام)
-  واحد قرائت و حفظ
-   واحد تفسیروحدیث
-   واحد سمعی و بصری
واحد مهد الرضا(علیه السلام)
دوره آموزشی مهد الرضا(علیه السلام)
 آموزش روخوانی قرآن، حفظ آیات و روایات کاربردی، آشنایی با سیره معصومین(علیهم السلام)، قصه، سرود، شعر، کاردستی، نقاشی، مفاهیم علوم و ریاضی به سبک نوین قصه و بازی ویژه کودکان 5 سال تمام در دوره 9ماهه علاوه برمشهد در 10استان و 25شهرستان موقوفه دار آستان قدس رضوی از اهم فعالیتهای این واحد است.
تلفن: 32002287
کارگاه مهدالرضا (ع)
    این کارگاه( اتاق 21، دار القرآن) ویژه زائران 5تا8 سال صبح ها از ساعت 14-8 و عصرها از ساعت 20-16 زمینه ای را فراهم می کند تا والدین با فراغت بال در لحظه های زیارت، فرزند خود را به این کارگاه سپرده تا از آموزش های آن بهره مند شده و ساعاتی سرشار از شادی و معنویت را در جوار امام رضا(علیه السلام) تجربه کنند. برگزاری کارگاه های آداب زیارت، نیایش، قصه معصومین(علیهم السلام)، آموزش حفظ سوره، آموزش نقاش، آموزش کاردستی، بازی و سرگرمیهای قرآنی، پویانمایی، شعر و سرود و نمایش از اهم برنامه های کارگاه مهد الرضا (علیه السلام) است . مدت ارائه خدمت به هر کودک 45دقیقه است.
تلفن: 32002559
واحد قرائت و حفظ
دوره های آموزشی قرائت و حفظ
 آموزش روخوانی، روانخوانی، تجوید مقدماتی و تکمیلی، حفظ و صوت ولحن در قالب کلاس و کارگاه در حرم مطهر و مراکز قرآن رضوی درشهرستانها و مناطق دوازدهگانه شهر مشهد از جمله فعالیتهای این واحد است. همچنین این واحد ویژه زائران بارگاه رضوی کارگاههای کوتاه مدت روخوانی، روانخوانی، تجوید و حفظ قرآن کریم را در تمام فصول سال برگزار می کند.
علاوه بر این برگزاری جلسات هفتگی آموزش قرائت قرآن کریم در طول سال به صورت یک جلسه در هفته و در ماه مبارک رمضان هر شب در بیش از 20شعبه سطح شهر مشهد از دیگر فعالیتهای این واحد به شمار می رود.
کارگاه مشاوره تخصصی قرائت و حفظ
    این کارگاه (اتاق9،دارالقرآن) صبحها ویژه خواهران از ساعت30/13-9 و عصرها از ساعت 20-16 ویژه برادران خدمات رسانی می کند. در این واحد زائران با اشکالات قرائت خود آشنا شده، می توانند قرائت نماز خود را تصحیح کنند و با راهنمایی اساتید از کتب و جزوات آموزشی مورد نیاز خود مطلع شوند.
کارگاه حفظ
   تحویل محفوظات وگرفتن برنامه حفظ، رفع اشکال، دریافت گواهینامه در صورت کسب نمره قبولی در سطوح اعلام شده از اهم فعالیتهای این کارگاه  است. این کارگاه( اتاق18، دار القرآن) در هفته 4 روز در نوبت صبح وعصر طبق برنامه اعلام شده در خدمت زائران بارگاه رضوی است.
کارگاه های آموزشی قرائت وحفظ
این کارگاه ها به شرح ذیل ویژه زائران بارگاه منور رضوی برگزار می شود:
 -کارگاه روخوانی در دو روز طی 4جلسه
- کارگاه روان خوانی در دو روز طی 4جلسه
- کارگاه تجویدالصلوه در سه روز طی 6جلسه
- کارگاه آموزش روشهای حفظ در دوروز طی 4جلسه
جلسات آموزشی قرائت قرآن کریم
 در این جلسات فرصتی فراهم می شود که زائر در حضور اساتید و قاریان بین المللی قرائت قرآن، آیاتی از قرآن را تلاوت کند. اساتید نیز نکات آموزشی مورد نیاز را ارائه می دهند. این نکات بگونه ای بیان می شود که برای جمع حاضر در جلسه قابل استفاده باشد. این جلسات شنبه تا چهارشنبه، بعد از نماز مغرب و عشاء در دار القرآن برگزار می شود. برنامه حضور اساتید بدین قرار است:
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
حمید رضا احمدی وفا
سید مرتضی سادات فاطمی
جواد کاشفی
سید جواد حسینی
جواد پناهی
 
تلفن:32002084و 32002371
واحد تفسیر وحدیث
دوره های آموزشی تفسیر وحدیث
 برگزاری کلاسهای تدبر در قرآن، تدبر در سیره معصومین(ع)، تفسیر، ترجمه و مفاهیم، آیات الاحکام ، نهج البلاغه، عصر غیبت و صحیفه سجادیه در حرم مطهر و مراکز قرآنی سطح شهر مشهد و شهرستانها از جمله فعالیتهای این واحد است.
تلفن: 32002784
سلسله نشست های تفسیر وحدیث
  این برنامه در صحن دار القرآن حرم مطهر با محوریت موضوعاتی مانند تدبر در قرآن، تفسیر و ... ویژه زائران همراه با مسابقه برگزار شده و به نفرات برگزیده جوایزی اهدا می شود.
حلقه های تدبر در قرآن کریم
 در این برنامه در فضایی صمیمی زائران با تدبر سوره ای از قرآن آشنا شده و پاسخ پرسش های خودرا از استاد حاضر در حلقه دریافت خواهند کرد. این برنامه در طول سال در رواق های حرم مطهر و در تعطیلات ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان در صحن دارالقرآن برگزار می شود.
 
کارگاه تفسیر وحدیث 
 در این کارگاه( اتاق8، دار القرآن) زائران و مجاوران  می توانند از فضای کتابخانه برای تحقیق و پژوهش های قرآنی وحدیثی استفاده کنند و مشاوره های لازم را از اساتید متخصص دریافت کنند.همچنین ضمن تکمیل فرم مسابقات با برخی از موضوعات قرآنی وحدیث آشنا می شوند. همچنین زائران با ثبت نام در کارگاههای آموزشی(2ساعت) که در رشته های تدبر در قرآن ، تدبر در سیره معصومین(ع)، تدبر موضوعی قرآن، تفسیر قرآن، آشنایی با نهج البلاغه، آشنایی با صحیفه سجادیه برگزار می شود، می توانند توشه ای از معارف دینی برگیرند.
تلفن:32002085
 
پاسخگویی به سوالات قرآنی وحدیثی
 در این کارگاه ( اتاق 11، دار القرآن) زائران می توانند به صورت حضوری یا تلفنی پرسشها و شبهات خود را در زمینه قرآن وعترت از اساتید مجرب این قسمت پرسیده و پاسخ دریافت کنند.
تلفن:32002542
واحد سمعی و بصری
   این واحد( اتاق14، دار القرآن) با گردآوری، تنظیم آلبوم هایی از تلاوتهای مجلسی قاریان ممتاز و بین المللی، نصب فایلهای صوتی قرآن در گوشی همراه زائران و معرفی سایتهای قرآنی به آنها در خدمت زائران حرم مطهر است. همچنین در این واحد فضایی برای استفاده از نرم افزارها و سایتهای قرآنی برای سنین مختلف فراهم شده است. علاقه مندان می توانند همه روزه ( خواهران) از ساعت 8 الی 30/13و ( برادران) 16 الی19 به این واحد مراجعه کنند.
تلفن:32002562
بخش ترویجی
-   واحد محافل و مسابقات
-   واحد هنرهای قرآنی
-   واحد ختم تلاوت نور
تلفن:32002082
واحد محافل و مسابقات
محافل قرآنی
مهمترین محافل قرآنی حرم مطهر که در طول سال برگزار می شود، بدین قرار ا ست:
 تلاوت  قرآن و اذان سه افق شرعی مشهد مقدس
فهرست اسامی قراء و موذنین افق شرعی حرم مطهر
ایام هفته
قاری و موذن صبح
قاری و موذن ظهر
قاری و موذن مغرب
شنبه
جلیل حسین زاده
حمید رضا عباسی
حمید رضا احمدی وفا
یکشنبه
میثم محمدی
مهدی تقی پور
سید مرتضی سادات فاطمی
دوشنبه
مصطفی احمدی
جواد رجایی
جواد کاشفی
سه شنبه
رضا جاویدی
محمد مشمول
سید جواد حسینی
چهارشنبه
محسن حسنی کارگر
کبیر قلندر زاده
جواد پناهی
پنج شنبه
مسعود پنجه
مهدی شجاع
حمید شاکرنژاد
جمعه
حسین
 پور کبیر
-
سید جواد سادات فاطمی
 
ترتیل قرآن کریم
این برنامه در رواق امام خمینی(قدس ره)، همه روزه پس از نماز جماعت صبح برگزار می شود.
محافل انس با قرآن
این محافل با حضور قاریان ممتاز و بین المللی و گروههای تواشیح و ابتهال، در شش ماهه اول سال در رواق امام خمینی( قدس سره)، قبل از نماز مغرب و عشاء و در شش ماهه دوم سال در دار القرآن الکریم بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود
ویژه برنامه های ماه رمضان
 در ماه مبارک رمضان روزانه 10محفل ترتیل قرآن کریم در صحن ها و رواق های مختلف حرم مطهر( مسجد گوهرشاد، صحن آزادی، دار الحجه و...) برگزار می شود. این محافل ضمن پخش از شبکه های سراسری با هدف بهره گیری تخصصی از فضای معنوی ماه رمضان در قالب محافل عمومی و مخاطبان خاص تقسیم بندی می شود. ترتیل خواهران و ترتیل نوجوانان از محافل مختص مخاطبان خاص است.
تبصره: دار القرآن افتخار دارد اساتید قرآنی شهرستانهای مختلف را که بعنوان زائر به حرم مطهر مشرف شده اند، پس از هماهنگی با کارشناس محافل جهت توفیق تلاوت در حرم مطهر در محافل قرآنی دعوت کند.
تلفن:32002370 و 32002462
مسابقات قرآنی
 از دیگر فعالیتهای این واحد( اتاق 17، دار القرآن) می توان به برگزاری مسابقات قرآنی در حرم مطهر اشاره کرد.
روزانه، در هر محفل مسابقات قرآنی برگزار می شود. در این مسابقات زائران با رجوع به کتاب شریف قرآن پاسخ سوال را یافته و ضمن تلاوت آیه یا آیات با معنا و مفاهیم آن نیز آشنا می شوند. به نفرات برگزیده به قید قرعه در محفل روز بعد جوایزی اهدا خواهد شد.
جنگ های قرآنی
 برگزاری جنگ های قرآنی با هدف آشنایی کودکان ونوجوانان با مفاهیم و آموزه های قرآن وعترت در قالب قصه، نمایش، مسابقه و... از دیگر فعالیتهای این واحد است که پنج شنبه شبها بعد از نماز مغرب و عشا در دار القرآن الکریم برگزار می شود.
تلفن:32002561
واحد هنرهای قرآنی
 این واحد( اتاق2، دار القرآن) با هدف انتقال معارف ناب دینی در قالب هنر و ایجاد زمینه ای برای انس هرچه بیشتر زائران عزیز با قرآن وعترت (ع) و به منظور غنی سازی اوقات فراغت زائران از سال 1383 با برگزاری چهارکارگاه خوشنویسی ، تذهیب ، معرق و نقاشی در خدمت زائران ومجاوران بارگاه رضوی است.
لازم به ذکر است واحد هنرهای قرآنی در شیفت صبح ویژه خواهران از ساعت 8 صبح الی 14 و در شیفت عصر ویژه برادران از ساعت 16 الی 20 خدمات ارائه می دهد.
واحد هنرهای قرآنی جهت ساماندهی برنامه های کارگاهی خود و ایجاد زمینه ای برای بهره مندی هرچه بیشتر علاقه مندان از آموزش های هنری، کارگاههای 3روزه هنری را برگزار می کند. عموم زائران هنر دوست و علاقه مند به شرکت در این کارگاه ها می توانند همه روزه ( خواهران ) از ساعت 8 الی 12و ( برادران ) 16 الی 20 به واحد هنرهای قرآنی مراجعه وطبق جدول زمانبندی ثبت نام و از برنامه های واحد هنرهای قرآنی استفاده کنند.
 
واحد ختم تلاوت نور
 این واحد( اتاق16، دار القرآن) با ارائه برنامه ای منظم به زائران علاقه مند کمک می کند تا با تلاوت قرآن کریم، ذکر صلوات و ادعیه شریف با کلام وحی و عترت انس گرفته و توشه ای از معارف آن برگیرند.
« ختم کل قرآن»،« ختم یک حزب»، « ختم نیم حزب»، « ختم یک سوره» از اهم برنامه های این واحد به شمار می رود.
این واحد روزانه، مجالس ختم قرآن را در دار القرآن برگزار می کند که با استقبال زائران بارگاه رضوی همراه شده است. در این جلسات با ختم نیم حزب از قرآن توسط هر زائر کل قرآن ختم می شود.
تلفن:32002560
نشانی: حرم مطهر-صحن جمهوری اسلامی- اداره علوم قرآنی
تلفن:32215001-32215002
 
×