خدمات

سایت فرهنـگی تبلیـغی حـرم مطهـر رضـوی

/يكشنبه 10/2/13962017-04-30T17:00:14+04:30

 تجلی هنر در روضه منوره

در تعمیراتی که اخیراً صورت گرفته مسلم گردیده که در ابتدای امر داخل حرم مطهر هیچگونه تزئینی نداشته و آن بخش از حرم را که با آجر ساخته اند زمانی بند کشی بوده یعنی روی مطلا بین دو آجر را با آهک بند کشی کرده بوده اند.
  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • سایت های مرتبط