خدمات

سایت فرهنـگی تبلیـغی حـرم مطهـر رضـوی

خدمات اداره امور فرهنگی /يكشنبه 22/5/13962017-08-13T16:42:46+04:30

 کبوترانه، جایی برای زائران کوچک

نمایشگاه کبوترانه در راستای احترام به زایران خردسال امام رضا و با هدف ارتقاء بخشیدن و آموزش مهارت های دینی و همچنین ایجاد یاد و خاطره خوش از زیارت و سفر به مشهد برای کودکان (5-10) سال در ایوان باب الهادی (غربی) صحن جامع رضوی دایر شده است.
/شنبه 9/6/13922013-08-31T13:07:40+04:30

 سایر فعالیت های فرهنگی حرم مطهر

/شنبه 9/6/13922013-08-31T12:17:30+04:30

 فعالیت های فرهنگی عمومی زائران

/شنبه 9/6/13922013-08-31T11:57:06+04:30

 فعالیت های فرهنگی ویژه خواهران

/شنبه 9/6/13922013-08-31T11:54:07+04:30

 فعالیت فرهنگی ویژه برادران

12>>>
  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • سایت های مرتبط