روز ادبیات کودک

روز ادبیات کودک

«مهدی آذریزدی» نویسنده ای که با نگارش بیش از بیست عنوان کتاب برای بچه ها به عنوان یکی از پرتیراژترین نویسنده های کودکان محسوب می شد در سال۱۳۰۵ در خرمشاه، حومه یزد متولد شد. آذریزدی که از کودکی همراه پدرش کشاورزی و باغبانی می‌کرد و تحصیلاتش بیشتر در حوزه های علمی و دینی قدیم انجام شده بود کار نویسندگی را با نگارش «قصه های خوب برای بچه های خوب» آغاز کرد. آذریزدی از دهه ۱۳۳۰ نگاشتن مجموعه «قصه های خوب برای بچه های خوب» را شروع کرد و بعدها برای نوشتن این مجموعه موفق به دریافت جایزه ای از سازمان یونسکو گردید. کتاب‌های وی از طرف «شورای کتاب کودک» نیز کتاب برگزیده سال شده‌اند. وی همچنین در سال ۱۳۷۹ به سبب نگاشتن داستان‌های قرآنی و دینی، «خادم قرآن» شناخته شد.

 

 
درمجموعه «قصه های خوب برای بچه های خوب» داستان های آثار بزرگی چون کلیله و دمنه، مثنوی مولوی، مرزبان نامه و... به زبانی ساده و در خور فهم بچه ها تحریر شده است تا کودکان با خواندن آن ها، نکات آموزنده و نتایج خوبی را که این قصه ها با خود دارند به راحتی درک و دریافت کنند. نخستین جلد از این مجموعه مشتمل بر بیست و پنج قصه از کتاب کلیله و دمنه است که به زبان و انشایی ساده تر بازنویسی شده اند. برخی قصه هایی که در این مجموعه گرد آمده، عبارت اند از: شکارچی دانش آموز، خرگوش باهوش، کبوتر جهانگرد، روباه حیله گر، نیش عقرب، دوستی کبک و شاهین و...
جلد دوم مجموعه «قصه های خوب برای بچه های خوب» قصه های برگزیده از کتاب مرزبان نامه است. کتاب مرزبان نامه مشتمل بر حدود هفتاد حکایت اصلی و فرعی است که برخی از ان ها را افسانه ها و داستان های تاریخی تشکیل داده اند و برخی از حکایات نیزاز زبان حیوانات بیان شده اند که در کتاب حاضر بیست و یک عنوان از داستان های آموزنده ی مرزبان نامه به انتخاب مهدی آذریزدی به زبان ساده تر و برای کودکان بازنویسی شده است.
برخی از داستان هایی که در دومین جلد از مجموعه «قصه های خوب برای بچه های خوب» فراهم آمده، عبارت اند از: آواز بزغاله، گربه و موش، شغال خرسوار، زشت و زیبا، خرس حسود، سه دزد حریص، پند خرگوش و...
جلد سوم از مجموعه قصه‌ های خوب برای بچه های خوب، مشتمل بر داستان از کتاب های «سند بادنامه» و «قابوسنامه» می‌ باشد. کتاب های قابوسنامه و سندبادنامه دارای انشای قدیمی و بسیار دشوار می‌ باشند که برای کودکان غیرقابل درک اند، لذا نویسنده با تکیه بر مفید و پند آموز بودن قصه های منتخب، تعدادی از داستان های این دو کتاب را برگزیده و با بهره گیری از تجربه ی خویش و با نثری شیوا که برای مخاطبین به راحتی قبل درک باشد بازنویسی کرده است.
جلد چهارم «مجموعه ی قصه های خوب برای بچه های خوب»، نوساخته و برگزیده ای از کتاب مثنوی معنوی است. در این مجلد بیست و چهار داستان از کتاب مثنوی معنوی فراهم آمده که عناوین برخی از آن ها عبارت اند از: حکم ناحق، موسی و شبان، مریض خیالی، زبان حیوانات، دشمن در لباس دوست، دو غلام، بقال و طوطی و ...
جلد پنجم مجموعه حاضر دربردارنده قصه های مشهور قرآنی است. قرآن کتاب آسمانی و راهنمای انسان ها و سرچشمه ی تمامی دانش ها و دستورهایی است که برای سعادت بشر لازم است. قرآن کتاب قصه نیست ولی چون برخی از احوال پیغمبران و سرگذشت دیگران از خوبان و بدان در ضمن آیات آن آمده، وقتی این داستان ها را جمع آوری می کنند آن را قصه های قرآنی می نامند. در کتاب حاضر نیز تعدادی از مشهورترین این قصه های قرآنی گردآوری و بازنویسی شده اند که عناوین برخی از آن ها عبارت است از: حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت موسی، لقمان حکیم، اصحاب فیل و...
ششمین مجلد از مجموعه «قصه های خوب برای بچه های خوب» به قصه های از آثار شیخ عطار اختصاص یافته است. در این مجموعه، قصه هایی از میان حکایت های سه کتاب، منطق الطیر، مصیبت نامه و الهی نامه انتخاب و بازنویسی شده است.
در جلد هفتم این مجموعه تحت عنوان قصه های گلستان و ملستان، داستان هایی از گلستان سعدی و آثاری شبیه به گلستان فراهم آمده و علت نامگذاری ملستان به این دلیل بوده که نویسنده در گردآوری داستان ها از کتبی شبیه به گلستان سعدی نیز بهره جسته و قصه هایی از این کتاب ها نیز بازنویسی کرده است. و درنهایت جلد هشتم از مجموعه نیز به قصه هایی از چهارده معصوم اختصاص یافته است.

 

1397/4/17 يكشنبه
بازدید:151

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

page loader لطفا منتظر بمانید ...