امام رضا(ع) فرمود:
عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است
 
 
 
 
 
 
 

پاسخگویی/دوشنبه 24/3/13952016-06-13T13:44:05+04:30

 اگر عبادت هدف خلقت است، پس چرا اکثر مردم عبادت‌کننده نیستند؟

خدا نفرموده که هدف منِ خدا عبادت شدن است تا اگر ما او را عبادت نکنیم، او از هدفش باز بماند، بلکه عبادت، هدف، غایت و کمال تعیین شده برای «انسان» است.... 
پاسخگویی/دوشنبه 24/3/13952016-06-13T09:53:05+04:30

 چرا در اسلام شخص مرتد محکوم به اعدام است؟ مگر اسلام دین آزادی نیست؟ و برای انسان آزادی اندیشه قائل نیست؟ مگر خدا در قرآن نفرموده که «لا اکره فی‌الدین»؟ پس چرا وقتی کسی که تاکنون مسلمان بوده، اما اکنون به دلایلی از اسلام برگشته و دین دیگری را به عنوان دین ح

حکم ارتداد، مخصوص اسلام نیست، بلکه در ادیان دیگر نیز وجود دارد؛ مثلاً یهودیانی که در زمان حضرت موسی(ع) از دین خارج شده و به گوساله پرستی روی آوردند، پس از آنکه متوجه خطای بزرگ خود ش... 
وقتی بناست، در بارگاه نورانی حضرت رضا(علیه السلام) خدمت‌گذار باشی و رضای حق‌تعالی را طلب کنی، بایستی اهدافی به بلندای نگاه و نظر حجت حق بر زمین، متصور شوی. باتوجه به این مهم، ادارۀ پاسخ ‌گویی به سوالات دینی اهداف پیش رو را در جهت انجام وظایف خود در نظر گرفته است. در ادامه به وظایف این اداره اشاره می‌کنیم: 1. برنامه ریزی و نظارت بر دفاتر پاسخگویی به سؤالات شرعی و مرکز مشاورۀ دینی و نشستهای پرسش‌وپاسخ تخصصی و عمومی؛ 2. تدوین و تعیین اولویتهای محتوایی حلقه های معرفت و نشستهای تخصصی و برنامه های ویژۀ گروههای زیارتی؛ 3. مدیریت فرایند شناسایی، جذب، به کارگیری و ارتقای استادان پاسخگو به سؤالات شرعی، مشاورۀ دینی، همایش های تخصصی و گروه‌ های زیارتی.
×