امام رضا(ع) فرمود:
عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است
 
 
 
 
 
 
 

/دوشنبه 6/6/13962017-08-28T16:45:20+04:30

 ویژه نامه شهادت امام باقر(علیه السلام)

... 
/دوشنبه 6/6/13962017-08-28T16:42:43+04:30

 آگاه ترین مفسّر عصر خویش

... 
/دوشنبه 6/6/13962017-08-28T16:41:09+04:30

 ویژگی های اخلاق امام (علیه السلام)

... 
/دوشنبه 6/6/13962017-08-28T16:39:20+04:30

 موقعیّت علمی امام باقر (علیه السلام)

... 
/دوشنبه 6/6/13962017-08-28T16:37:59+04:30

 صفات امام پنجم

... 
/دوشنبه 6/6/13962017-08-28T16:34:20+04:30

 برکات وجودی امام باقر(ع)

... 
/دوشنبه 6/6/13962017-08-28T16:32:24+04:30

 شناسنامه امام باقر(ع)

... 
12>>>
وقتی بناست، در بارگاه نورانی حضرت رضا(علیه السلام) خدمت‌گذار باشی و رضای حق‌تعالی را طلب کنی، بایستی اهدافی به بلندای نگاه و نظر حجت حق بر زمین، متصور شوی. باتوجه به این مهم، ادارۀ پاسخ ‌گویی به سوالات دینی اهداف پیش رو را در جهت انجام وظایف خود در نظر گرفته است. در ادامه به وظایف این اداره اشاره می‌کنیم: 1. برنامه ریزی و نظارت بر دفاتر پاسخگویی به سؤالات شرعی و مرکز مشاورۀ دینی و نشستهای پرسش‌وپاسخ تخصصی و عمومی؛ 2. تدوین و تعیین اولویتهای محتوایی حلقه های معرفت و نشستهای تخصصی و برنامه های ویژۀ گروههای زیارتی؛ 3. مدیریت فرایند شناسایی، جذب، به کارگیری و ارتقای استادان پاسخگو به سؤالات شرعی، مشاورۀ دینی، همایش های تخصصی و گروه‌ های زیارتی.
×