امام رضا(ع) فرمود:
عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است
 
 
 
 
 
 
 

/سه‌شنبه 10/12/13952017-02-28T19:35:55+03:30

 نور چشم و میوه دل پیامبر(ص)؟

... 
/سه‌شنبه 10/12/13952017-02-28T19:33:02+03:30

 بوی خوش فاطمه علیها السلام؟

... 
/سه‌شنبه 10/12/13952017-02-28T19:26:42+03:30

  شفاعت حضرت فاطمه علیها السلام؟

... 
/سه‌شنبه 10/12/13952017-02-28T19:23:22+03:30

  تاثیر نام گذاری فرزندان به فاطمه در منزل؟

... 
پاسخگویی/سه‌شنبه 10/12/13952017-02-28T19:20:31+03:30

  ماجرای شان نزول سوره کوثر چه ربطی به حضرت زهرا(س) دارد؟

... 
/سه‌شنبه 10/12/13952017-02-28T19:17:34+03:30

 آیه ایثار چه سنخیتی با حضرت زهرا(س) دارد؟

... 
/سه‌شنبه 10/12/13952017-02-28T19:11:31+03:30

  آیا آیه مودت مربوط به حضرت زهرا(س) هم می شود؟

... 
12345678910...>>>
وقتی بناست، در بارگاه نورانی حضرت رضا(علیه السلام) خدمت‌گذار باشی و رضای حق‌تعالی را طلب کنی، بایستی اهدافی به بلندای نگاه و نظر حجت حق بر زمین، متصور شوی. باتوجه به این مهم، ادارۀ پاسخ ‌گویی به سوالات دینی اهداف پیش رو را در جهت انجام وظایف خود در نظر گرفته است. در ادامه به وظایف این اداره اشاره می‌کنیم: 1. برنامه ریزی و نظارت بر دفاتر پاسخگویی به سؤالات شرعی و مرکز مشاورۀ دینی و نشستهای پرسش‌وپاسخ تخصصی و عمومی؛ 2. تدوین و تعیین اولویتهای محتوایی حلقه های معرفت و نشستهای تخصصی و برنامه های ویژۀ گروههای زیارتی؛ 3. مدیریت فرایند شناسایی، جذب، به کارگیری و ارتقای استادان پاسخگو به سؤالات شرعی، مشاورۀ دینی، همایش های تخصصی و گروه‌ های زیارتی.
×