.
.
 
 
 

خوش اخلاقی/دوشنبه 24/2/13972018-05-14T18:12:01+04:30

 آیا ما متکبریم؟

متکبر از هر رفتاری که او را از دیگران متمایز سازد، استقبال می کند.
خوش اخلاقی/پنجشنبه 13/2/13972018-05-03T09:28:48+04:30

 اندازه خود را بشناس

تواضع درجاتى دارد: يكى از آنها اين است كه انسان اندازه خود را بشناسد.
خوش اخلاقی/سه‌شنبه 4/2/13972018-04-24T08:28:35+04:30

 انسان متکبر باور دارد که....

فرد متکبر خود را مستقل می بیند...
خوش اخلاقی/سه‌شنبه 8/12/13962018-02-27T09:40:01+03:30

 خودخواه باش اما...

کبر این است که مردم را خُرد و حق را خوار بشماری...
خوش اخلاقی/شنبه 21/11/13962018-02-10T10:20:55+03:30

 به هم سخن خودتون توجه کنید

کلام هر کس برخاسته از اندیشه ی اوست و اندیشه ی هر انسان، کیان و شخصیت او را تشکیل می دهد.
خوش اخلاقی/شنبه 14/11/13962018-02-03T21:48:03+03:30

 نمره شما چنده؟

خداوند برگه های امتحان را رو به روی آن ها قرار داد. روی برگه ها نوشته شده بود: بر آدم سجده کنید.
خوش اخلاقی/دوشنبه 25/10/13962018-01-15T11:31:14+03:30

 اخلاق خدایی

از شوخی بی جا ، ستایشگری های بیجا و چرب زبانی و چاپلوسی دوری کنید ،و دیگران را نیز بدین کار تشویق کنید و با رفتار خود دیگران را نیز تربیت کنید .
خوش اخلاقی/يكشنبه 19/9/13962017-12-10T08:55:17+03:30

 متبسم و خنده رو باش

خنده از ویژگی های انسان است و ریشه در خرد انسانی دارد و انگاه که انسان ازچیزی به شگفت آمد می خندد ...
12345678910>>>