.
.
 
 
 

روابط اجتماعی/شنبه 14/11/13962018-02-03T12:07:07+03:30

 همان چند ثانیه و چند دقیقه اول مهمه

شیوه ای که پیام خود را آغاز می کنید؛ اغلب تعیین کننده نتایج ارتباط شماست
روابط اجتماعی/يكشنبه 17/10/13962018-01-07T10:07:36+03:30

 خیلی دور ، خیلی نزدیک

شاید گاهی یادمان می رود که برای چه این شبکه ها را روی گوشی های مان نصب کرده ایم...
روابط اجتماعی/يكشنبه 19/9/13962017-12-10T09:16:40+03:30

 نه افراط و نه تفریط

افراط و زیاده روی ، تفریط و کم انگاری در همه ی کارها زیان بخش و نشانه ی نقص است...
روابط اجتماعی/شنبه 11/9/13962017-12-02T08:22:19+03:30

 اینگونه سخن بگوییم

سخن گفتن ودهان گشودن دریچه ای است که شخصیت انسانی را نمایان می سازد،ونیکی ها و بدی ها ازآن سرچشمه می گیرد ...
روابط اجتماعی/پنجشنبه 2/9/13962017-11-23T11:44:00+03:30

 پیشگیری بهتر از درمان

نمی توان بدون قانون مشخص و محکم، کاری کرد که از آسیب های رسانه ای در امان باشیم....
/سه‌شنبه 23/8/13962017-11-14T09:32:54+03:30

 با کتاب آشتی کنیم

چگونه می توانیم فرهنگ مطالعه کتاب را در خانواده هایمان بهبود بخشیم؟
روابط اجتماعی/شنبه 20/8/13962017-11-11T12:34:16+03:30

 ماهواره دیدن یا ندیدن ؟؟

داشتن ماهواره مفیدتر است یا نداشتن آن ؟؟
روابط اجتماعی/پنجشنبه 11/8/13962017-11-02T10:10:46+03:30

 بالانشین خانه

قرار بود مهمان باشد، اما آمد و صاحب خانه شد . به این هم اکتفا نکرد و صاحب دل ،وقت ،فرهنگ ،باور و هنجارهایمان شد ...
12345678910...>>>