.
.

روابط اجتماعی/دوشنبه 26/9/13972018-12-17T09:24:12+03:30

 چگونه با دیگران همدلی کنیم؟

تکنیک انعکاس در همدلی، نیاز به توجه، محبت و احترام را در افراد برآورده می گرداند.
روابط جتماعی/شنبه 17/9/13972018-12-08T12:15:16+03:30

 خوشحالم درکم می کنی

فردی که همدلی می کند، رفتارش نسبت به گوینده حاکی از توجه و احترام است.
روابط اجتماعی/سه‌شنبه 13/9/13972018-12-04T11:48:12+03:30

  در مواجهه با توهین و تحقیرهای کلامی غیرمستقیم، چه می کنید؟

ناراحتی ناشی از تحقیر شدن، با ابراز وجود کردن از بین می رود.
روابط اجتماعی/شنبه 3/9/13972018-11-24T15:35:27+03:30

 چگونه توهین و تحقیر دیگران را پاسخ دهیم؟

کسی که برای خود احترام قایل است از گزند دیگران در امان می ماند
روابط اجتماعی/سه‌شنبه 1/8/13972018-10-23T11:32:18+03:30

  اگر از چیزی ترسیدی، به سمت آن حرکت کن

ابراز وجود کردن، کم کم اعتماد به نفس ایجاد می کند.
روابط اجتماعی/شنبه 14/7/13972018-10-06T09:23:20+03:30

  موانع یک ارتباط زیبا را می شناسید؟

اگر یکی از آرزوهای شما ارتباطی مؤثر و پویا با اعضاء خانواده و سایر افراد است باید موانع یک ارتباط نازیبا را بشناسید.
روابط اجتماعی/چهارشنبه 4/7/13972018-09-26T09:24:07+03:30

 مراقب ارتباطات غیرکلامی خودتون باشید

ارتباط غیرکلامی تاثیر زیادی در ایجاد محبت و استواری روابط خانوادگی دارد.
روابط اجتماعی/دوشنبه 1/5/13972018-07-23T12:08:47+04:30

 ارتباط موثردر سیره امام رضا (ع)

با دقت در گفتار و رفتار امام رضا (ع) می توان به مرزهایی برای ارتباط و معاشرت رسید.
12345678910...>>>