.
.

روابط اجتماعی/سه‌شنبه 1/8/13972018-10-23T11:32:18+03:30

  اگر از چیزی ترسیدی، به سمت آن حرکت کن

ابراز وجود کردن، کم کم اعتماد به نفس ایجاد می کند.
روابط اجتماعی/شنبه 14/7/13972018-10-06T09:23:20+03:30

  موانع یک ارتباط زیبا را می شناسید؟

اگر یکی از آرزوهای شما ارتباطی مؤثر و پویا با اعضاء خانواده و سایر افراد است باید موانع یک ارتباط نازیبا را بشناسید.
روابط اجتماعی/چهارشنبه 4/7/13972018-09-26T09:24:07+03:30

 مراقب ارتباطات غیرکلامی خودتون باشید

ارتباط غیرکلامی تاثیر زیادی در ایجاد محبت و استواری روابط خانوادگی دارد.
روابط اجتماعی/دوشنبه 1/5/13972018-07-23T12:08:47+04:30

 ارتباط موثردر سیره امام رضا (ع)

با دقت در گفتار و رفتار امام رضا (ع) می توان به مرزهایی برای ارتباط و معاشرت رسید.
روابط اجتماعی/سه‌شنبه 29/3/13972018-06-19T12:27:00+04:30

 نیمه پر لیوان را ببینید

در آموزه های دینی ضمن تاکید بر مثبت نگری، به مسلمانان توصیه شده است که همواره بهترین تفسیر را از سخنان یکدیگر داشته باشند.
روابط اجتماعی/شنبه 5/3/13972018-05-26T09:49:43+04:30

 صبر در سیره امام رضا (ع)

صبری که مد نظر تعالیم دینی است، صبر توام با مجاهدت است...
روابط اجتماعی/شنبه 14/11/13962018-02-03T12:07:07+03:30

 همان چند ثانیه و چند دقیقه اول مهمه

شیوه ای که پیام خود را آغاز می کنید؛ اغلب تعیین کننده نتایج ارتباط شماست
روابط اجتماعی/يكشنبه 17/10/13962018-01-07T10:07:36+03:30

 خیلی دور ، خیلی نزدیک

شاید گاهی یادمان می رود که برای چه این شبکه ها را روی گوشی های مان نصب کرده ایم...
12345678910...>>>