.
.

مدیریت خود/شنبه 1/10/13972018-12-22T09:56:12+03:30

 در جای مناسب ابراز وجود کنید

ترس با ناامیدی و شرم با محرومیت همراه است.
مدیریت خود/يكشنبه 25/9/13972018-12-16T09:22:12+03:30

 یا همه چیز یا هیچ چیز

چیزی که موفقیت تان را رقم خواهد زد، توکل بر خدا، امید به آینده و پشتکار هر روزه ی شماست!
مدیریت خود/پنجشنبه 15/9/13972018-12-06T10:23:35+03:30

 از کجا باید شروع کرد؟

خودمراقبتی، گام اول سلامت است.
مدیریت خود/شنبه 3/9/13972018-11-24T20:07:51+03:30

 آرام در هیاهو

محمد درونت را بشناس
مدیریت خود/سه‌شنبه 29/8/13972018-11-20T14:53:43+03:30

 مراقب خودت باش!

خودآگاهی، اولین گام برای برنامه ریزی به منظور خودمراقبتی است
مدیریت خود/چهارشنبه 23/8/13972018-11-14T19:55:20+03:30

 به راحتی (نه) بگو

هرکس حق دارد به درخواست های دیگران نه بگوید.
بهترین آفریده/سه‌شنبه 22/8/13972018-11-13T10:39:17+03:30

 آیا شما هم عضو گروه 99 هستید؟!

احساس رضایت از زندگی تنها به داشتن نیست؛ بلکه به دیدن داشته ها هم هست.
مدیریت خود/چهارشنبه 9/8/13972018-10-31T11:37:27+03:30

 با این مهمان ناخوانده خداحافظی کنید!

افکار آزاردهنده را به محض ایجاد شدن در ذهن تان مچاله کنید و دور بیندازید.
12345678910...>>>