.
.

مدیریت خود/دوشنبه 23/7/13972018-10-15T18:04:03+03:30

 با قلبت انفاق کن

انسان ها می توانند با قلب خود نیز بخشنده باشند.
رزق حلال/دوشنبه 9/7/13972018-10-01T09:30:40+03:30

 مراقب آنچه می خوری، باش!

از خوراکیهای حلال و طیب که رزق شماست بخورید
مدیریت خود/پنجشنبه 18/5/13972018-08-09T10:26:07+04:30

 چگونه بخوریم؟

آن حضرت کم غذا بودند و هنگام صرف غذا، آهسته آهسته می خوردند
مدیریت خود/پنجشنبه 4/5/13972018-07-26T12:32:16+04:30

 با این روش ها، زمان را ذخیره کنید

زمان های انتظار خود را با خواندن کتاب یا اندیشیدن درباره مسائل و اهداف خود مدیریت کنید.
مدیریت خود/سه‌شنبه 19/4/13972018-07-10T13:19:20+04:30

 زن وقتی زنده است که معشوق باشد

نقش مهم حجاب برای زن، حفظ جایگاه معشوقیت اوست
مدیریت خود/يكشنبه 3/4/13972018-06-24T10:34:36+04:30

 یاد بگیرید زمانتان را مدیریت کنید

هر چه بیشتر از محیط و دیگران تاثیر پذیریم، موفقیتمان در مدیریت زمان کمتر خواهد بود.
مدیریت خود/يكشنبه 27/3/13972018-06-17T10:49:43+04:30

 سارقان زمان خود را بشناسید

دوری از معنویت، مهم ترین عامل از دست دادن زمان و هدر رفتن عمر انسان هاست.
مدیریت خود/پنجشنبه 24/3/13972018-06-14T11:53:11+04:30

 سلامت معنوی از نظر پزشکی

بین رفتارهای معنوی مانند دعا، نیایش و باورهای دینی از یک سو و سلامت جسمانی و افزایش توان سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماری ها از سوی دیگر، رابطه معناداری وجود دارد.
12345678910...>>>