.
.
 
 
 

مدیریت خود/پنجشنبه 23/9/13962017-12-14T09:58:23+03:30

 لحظه لحظه را غنیمت شمارید

دیروز از دست رفته، و فردایت مشکوک است ،و امروزت مغتنم؛ پس در بهره برداری اززمان ممکن شتاب کن
مدیریت خوذ /چهارشنبه 15/9/13962017-12-06T10:34:26+03:30

 جاذبه نه دافعه

در میان مردم و انسانها زیستن و جاذبه داشتن و دلربابودن، کاری نیست که با زبان بازی وادعا پدیدآید، بلکه ...
مدیریت خود/دوشنبه 20/6/13962017-09-11T17:51:35+04:30

 حسود هرگز نیاسود!

چرا بعضی ها چشم دیدن خوشبختی دیگران را ندارند؟
مدیریت خود /شنبه 13/3/13962017-06-03T10:02:35+04:30

 روزه، گرسنگی یا بندگی؟

فرق است بین افطار کردنِ روزه و خراب‌ کردن آن. افطار کردن؛ یعنی روزه را شکستن. ولی خراب و باطل‌کردن روزه ، یعنی ...
/شنبه 19/1/13962017-04-08T12:01:07+04:30

 توصیه های برای آذار ماه

اگر چهار فصل را عبارت از یک موجود زنده فرض کنیم پائیز و زمستان و تابستان به منزله جسم و اعضاى پیکر اوست و بهار جان و روان او، در ماه اول این فصل شب و روز هواى خوش پیدا می کند...
مدیریت خود/سه‌شنبه 24/12/13952017-03-14T16:22:59+03:30

 می دانید ضرورت چیست؟

در فرمول رفتار ما در خرید ‌کردن از این ضرورت استفاده می ‌شود و این فرمول از قرار ذیل است: «آیا + ضرورت دارد + جنسی که می‌ خواهم + بخرم؟»
مدیریت خود/سه‌شنبه 17/12/13952017-03-07T18:09:14+03:30

 چه بپوشم؟

گردش انسان‌ ها در جامعه با پوشش‌ هایی که مناسب بیگانگان است، ترویج فرهنگ‌ بیگانه محسوب می ‌شود و این فرهنگ در مرحله لباس باقی نمی ‌ماند؛ کم‌ کم این لباس ‌ها ....
مدیریت خود/سه‌شنبه 10/12/13952017-02-28T21:57:46+03:30

 می ‌خواهم الگو شوم!

آراستگی ظاهر کم‌کم به درون انسان هم سرایت می ‌کند و وجود انسان را هم پاکیزه ...
12345678910...>>>