.
.
 
 
 

پیروان راستین/سه‌شنبه 12/10/13962018-01-02T09:36:55+03:30

 بی خبر از احوال مردم نباشید

روزگار برمظلومان به سختی می گذرد و آنان برای زندگی به هزینه ای دسترسی ندارند و کسی را نمی یابند که ...
پیروان راستین/شنبه 18/9/13962017-12-09T09:09:48+03:30

 پیرو او باشیم

مومنان درجامعه اسلامی اگر کمبودی در انسان ها دیدند،باید از هر گونه زبان زدن و افشاگری نسبت به آن خودداری کنند و دل انسانی را نیازارند ...
پیروان راستین/يكشنبه 15/12/13952017-03-05T18:25:54+03:30

 مهدی باوری در فرهنگ تشیع

کار امام در مسیر حکمت خدا است و او تا جایی می تواند تصرف کند که در مسیر اراده خدا باشد. وجود امامان و کارهای ایشان مکمل دستگاه حکمت خدا است، نه معارض دستگاه او...
پیروان راستین/يكشنبه 1/12/13952017-02-19T17:57:20+03:30

 شیعه و نشانه های او؟!

در این لحظه، امام رضا (علیه السلام) فرمود: آنچه که بر شما وارد شده و می شود، همه آن ها نتیجه اعمال و کردار خود شماست که نسبت به آن...
پیروتن راستین/يكشنبه 24/11/13952017-02-12T15:23:37+03:30

 اینان شیعیان ما هستند!

آنان روزه داران روزها، عبادت کنندگان در شب هایند که اثر خدایی بودن را در سیمای شان می بینی...
پیروان راستین/يكشنبه 17/11/13952017-02-05T18:00:44+03:30

 شهر آرمانی شیعه

شیعه ی راستین کسی است که ارتباطات خود را با پروردگار و مردم و خویشتن مدیریت کند. هم حق خود را درباره این سه حوزه بشناسد و هم ...
پیروان راستین /يكشنبه 10/11/13952017-01-29T18:22:55+03:30

 پیوند با مردم، نشانه شیعه راستین

پیوند و دوستی با اهل ایمان آنقدر مهم است که کلید ورود به ولایت اهل بیت (علیهم السلام) است و دوری و آزار مؤمنان ....
پیروان راستین/يكشنبه 21/9/13952016-12-11T20:17:09+03:30

 تأکید بر وحدت با تکیه بر معاشرت نیکو و مدارا با مخالفان

در میان خاندان هاى آنها نماز بگزارید [به نماز جماعت عامه حاضر شوید] و از بیماران شان عیادت کنید و بر جنازة آنها حاضر شوید، مبادا آنها در هیچ خیرى از شما پیشى گیرند که شما نسبت به خیر از آنها سزاوارترید، به خدا سوگند...
12345>>>