.
.

بهترین آفریده/سه‌شنبه 24/7/13972018-10-16T12:38:01+03:30

 من کی هستم؟

خودتو چه قدر می شناسی؟
بهترین آفریده/شنبه 24/6/13972018-09-15T15:38:35+04:30

 راه خوشبختی، اصلاح افکار و روحیات شماست

برای رسیدن به سعادت حقیقی واصلاح رفتارهایمان، باید به دنبال اصلاح افکار و روحیاتمان باشیم
بهترین آفریده/سه‌شنبه 30/5/13972018-08-21T12:10:15+04:30

 پیام همه زندگی برای ما چیست؟

فلسفه خلقت انسان، شناخت خداست؛ چرا که بندگی حقیقی بر پایه شناخت استوار شده است.
بهترین آفریده/دوشنبه 15/5/13972018-08-06T11:09:12+04:30

 همه چیز به قلب سلیم تو بستگی دارد

مهم ترین ویژگی قلب سلیم، سلامت و پیراستگی آن از هواهای نفسانی است.
بهترین آفریده/پنجشنبه 4/5/13972018-07-26T10:57:33+04:30

 انسانِ باکرامت، امانت دار است.

همه‌ نعمت‌هاى مادّى، معنوى و سياسى، امانت الهى هستند.
بهترین آفریده/شنبه 30/4/13972018-07-21T08:46:32+04:30

 انسان با کرامت مسئولیت پذیر است

مسئولیت دادن بایستی بر اساس شاخص کرامت افراد صورت گیرد و دو شاخص «کرامت انسان» و «مسئولیت پذیری» بایستی متناسب باشند.
بهترین آفریده/سه‌شنبه 26/4/13972018-07-17T17:49:41+04:30

 کرامت بدون تلاش حاصل نمی شود

تکامل همان عنصر ارزشی است که ساختمان کرامت انسان را می سازد.
بهترین آفریده/دوشنبه 25/4/13972018-07-16T14:06:31+04:30

 کرامت، امتیاز توست

عقل و سایر خصوصیاتِ انسانی، از امتیازاتی است که اختصاص به انسانِ باکرامت دارد.
12345678910...>>>