.
.

حیات جاودان/سه‌شنبه 22/8/13972018-11-13T10:55:42+03:30

 هیس! آیات فریاد نمی زنند!

آیات قرآن، آرام خبر از قیامتی می دهند که سراسر حسابرسی است.
حیات جاودان/شنبه 21/7/13972018-10-13T09:19:49+03:30

 چگونه می توان یک حریف قدر را شکست داد؟

مساله ی حساب و کتاب را که بزنی، دیگر چیزی از معاد باقی نمی ماند.
حیات جاودان/پنجشنبه 25/5/13972018-08-16T12:55:36+04:30

 فریب نخورید

یکی از مهم ترین عوامل ترس از مرگ، دلبستگی شدید انسان ها به دنیاست
حیات جاودان/شنبه 6/5/13972018-07-28T14:11:41+04:30

 خدا مهماندار بهشت است

نباید بهشت را با دنیا مقایسه کرد. غصه دلزدگی و یکنواختی و خسته شدن در بهشت را نخورید.
حیات جاودان/سه‌شنبه 12/4/13972018-07-03T10:18:35+04:30

 چرا شفاعت فقط برای مومنان است؟

شفاعت و واسطه گری پیامبر و آل او در آخرت، تجسم روابطی است که برخی انسان ها در دنیا داشته اند.
حیات جاودان/يكشنبه 3/4/13972018-06-24T10:22:13+04:30

 آنچه میزان اعمال را سنگین می کند...

یکی از چیزهایی که در قیامت میزان اعمال ما را سنگین می کند، اخلاق خوب است.
حیات جاودان/سه‌شنبه 4/2/13972018-04-24T10:34:50+04:30

 اموات چگونه از اعمال زندگان بهره مند می شوند؟

بدون شک اثر و فایده اصلی عمل صالح و خیرات و مبرات به خود شخص برمی گردد ولی منافاتی ندارد که یک فایده ای هم از آن عمل به میت برسد.
حیات جاودان/سه‌شنبه 28/1/13972018-04-17T10:48:44+04:30

 برایش هدیه ای بدرقه کن

از مصادیق صله رحم، ارتباط با رحم پس از مرگ است. آنها به این ارتباط خیلی نیاز دارند و باید به هر شکل خیرات و هدایا برایشان فرستاد.
123456>>>