.
.

آخرین منجی/چهارشنبه 11/7/13972018-10-03T14:42:53+03:30

 قطعا امتحان می شوید

نهمین فرزندت ای حسین، همان قائم بر حق، آشکار کننده دین و دادگستر است... اما پس از غیبت و سرگردانی به گونه ای که کسی جز مخلصان هم آغوش با روح يقين بر دین ثابت قدم نمی مانند.
آخرین منجی/سه‌شنبه 3/7/13972018-09-25T16:17:23+03:30

 کلیپ صوتی «آخرین روز مهلت»

استاد عالی: داستان تکان دهنده استغاثه به امام زمان و راز انار
آخرین منجی/چهارشنبه 24/5/13972018-08-15T13:03:41+04:30

 او، قشنگ ترین آیه خداست

قرار بود سختی این دوران انتظار برای ملاقات خدا، به واسطه حضور وجه الله قابل تحمل شود.
آخرین منجی/پنجشنبه 7/4/13972018-06-28T09:51:50+04:30

 چگونه منتظر واقعی شویم؟

نگوییم؛ چگونه می توانیم منتظر واقعی شویم؟ بگوییم چگونه می توانیم معترض واقعی شویم؟
آخرین منجی/پنجشنبه 20/2/13972018-05-10T13:35:13+04:30

 علاقه به فرج، یعنی علاقه به آدم ها

دعا برای فرج، علاقه به «خلق» است.
آخرین منجی/سه‌شنبه 11/2/13972018-05-01T14:03:24+04:30

 اوج یک خلوص عاشقانه و عارفانه

این اوج یک خلوص عاشقانه و عارفانه است که دیگر خود را در نظر نمی گیرد و تنها محبوب خود را مد نظر قرار می دهد.
آخرین منجی/سه‌شنبه 11/2/13972018-05-01T09:09:30+04:30

 انتظار را نباید عامیانه معنا کرد

نمونه ای از این علاقه های عامیانه اهمیت دادن به دیدار حضرت، بدون توجه به ظهور و فلسفه غیبت و انتظار است.
آخرین منجی/پنجشنبه 6/2/13972018-04-26T12:23:49+04:30

 اگر عشق مقصد است خوشا لذت مسیر

اساسا ما نیازمندیم که به کسی عشق بورزیم و با عشق او، زندگی و وجود خود را گرم کنیم. این محبتِ خیلی شدید، به کسی جز امام زمان(ع) نمی تواند تعلق بگیرد
12345678910>>>