.
.

رنگ خدا/يكشنبه 22/7/13972018-10-14T15:09:46+03:30

  راز نگاه کردن به آسمان وقت دعا چیست؟

یکی از کارکردهای آسمان این است که رزق زمین و زمینیان را فراهم می کند.
رنگ خدا/سه‌شنبه 10/7/13972018-10-02T10:29:54+03:30

 اگر یوسف عافیت خواسته بود، زندانی نمی شد

بخشی از آداب دعا مربوط به محتوای آن است.
رنگ خدا/چهارشنبه 14/6/13972018-09-05T09:31:18+04:30

 باور خدا، راه رشد خانواده است

از این رو، باور به خدا، زندگی فردی انسان را سامان می دهد، آرامش را بر وجود او حاکم می کند.
رنگ خدا/شنبه 3/6/13972018-08-25T15:48:46+04:30

 چرا مردم مامور شدند به وجود خدا اعتراف کنند؟

باور به خدا نه تنها ظاهر زندگی اجتماعی انسان ها را اصلاح می کند بلکه باطن آن را نیز پاک می کند.
رنگ خدا/شنبه 27/5/13972018-08-18T12:58:43+04:30

 هر جا آرامش است، آن جا بهشت خداست

هرجا آرامش است آن جا حضور خداست.
رنگ خدا/پنجشنبه 28/4/13972018-07-19T09:31:03+04:30

 ایمان، کرامت هدیه می کند

ایمان ملاک امتیاز انسان با کرامت است.
رنگ خدا/چهارشنبه 16/3/13972018-06-06T14:21:27+04:30

 چرا و چگونه دعا کنیم؟

اگر دعا مستجاب نشد، شاید به جهت آن است که ما از خداوند خیر نخواسته ایم، یا خالصانه و صادقانه از خداوند درخواست نکرده ایم. شاید هم استجابت آن، به مصلحت ما نبوده است.
رنگ خدا/سه‌شنبه 15/3/13972018-06-05T08:40:37+04:30

 اقسام مقدرات الهی (بداء)

« بداء » در آفرینش، نظیر نسخ در قانون است مثل آنکه از ظاهر قانون و یا حکمی تصور کنیم که دائمی است، ولی بعد مدتی ببینیم که عوض شده است.
12345678910...>>>