.
.

رنگ خدا/يكشنبه 18/9/13972018-12-09T11:13:41+03:30

 هدایت دست خداست

دعوت به هر کار خیر و به ویژه نماز، باید همراه با طلب یاری از خدا باشد.
رنگ خدا/شنبه 3/9/13972018-11-24T19:57:37+03:30

 سه کلید که هنگام تولد در دستان محمد بود

کمک کردن؛ راهکاری عملی برای به دست آوردن قلوب اطرافیان، یک رمز درست و به جا.
ستارگان هدایت/دوشنبه 21/8/13972018-11-12T11:16:28+03:30

 مثل آزادگان، خدا را عبادت کنید!

چه دارد آن کس که تو را ندارد؟ و چه ندارد آن که تو را دارد؟
رنگ خدا/يكشنبه 20/8/13972018-11-11T11:19:02+03:30

 ایمانت را می خورد!!!!

غیبت، مثل خوره به جان دینمان می افتد و آبش می کند، تحلیلش می دهد، کم کم حتی نابودش می کند.
رنگ خدا/شنبه 12/8/13972018-11-03T11:55:28+03:30

 حق الناس همیشه پول نیست!

یکی از درس های مهم عاشورا، توجه به حق الناس است.
رنگ خدا/يكشنبه 22/7/13972018-10-14T15:09:46+03:30

  راز نگاه کردن به آسمان وقت دعا چیست؟

یکی از کارکردهای آسمان این است که رزق زمین و زمینیان را فراهم می کند.
رنگ خدا/سه‌شنبه 10/7/13972018-10-02T10:29:54+03:30

 اگر یوسف عافیت خواسته بود، زندانی نمی شد

بخشی از آداب دعا مربوط به محتوای آن است.
رنگ خدا/چهارشنبه 14/6/13972018-09-05T09:31:18+04:30

 باور خدا، راه رشد خانواده است

از این رو، باور به خدا، زندگی فردی انسان را سامان می دهد، آرامش را بر وجود او حاکم می کند.
12345678910...>>>