امام رضا(ع): ما سرپرست مومنان هستیم، که به سود آنان حکم می کنیم و حقوقشان را از ستمگران می ستانیم.

/2018-11-10T12:40:47+03:30

 دو خواهر

02:57 
/2018-11-10T12:30:50+03:30

 موکب هنرمندان

03:23 
/2018-11-10T12:00:53+03:30

 زائر سنی

03:04 
/2018-11-10T11:51:44+03:30

 مداح اهل بیت سنی

02:49 
/2018-11-10T11:46:07+03:30

 پرستار حضرت

03:30 
/2018-11-10T11:35:37+03:30

 پاکبان آقا

02:30 
/2018-11-10T11:26:49+03:30

 روحانی اهل سنت

02:29 
/2018-11-10T11:21:09+03:30

 موکب خرمشهری ها

02:28 
 
12345678910...>>>
گسترش معنویت در دنیای مدرن و استشمام شمیم خوش تفکر الهی در قرن ما بی تردید مدیون انقلاب اسلامی در ایران عزیز به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) است .
 بی شک درسالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبلیغ معارف اهل بیت در حرم مطهررضوی رشدی شگرف داشته است . لذا توجه به گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری یکی از بخش های مهم پورتال معاونت تبلیغات را تشکیل می دهد .
در این سایت ریشه های انقلاب اسلامی مردم ایران ؛ بیداری ا سلامی؛ نقش انقلاب در گسترش معارف اهل بیت و سایر موضوعات از این دست مورد توجه و دقت خواهد بود.
 
×