رکورد مورد نظر در اين رده نيست
مشکلی در بارگزاری صفحه وجود دارد
مجله نورالهدی نوجوان
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
خدا بی خبر نیست!
  • 1394/12/17 دوشنبه خدا بی خبر نیست!
    خدا از هیچ کار ما بی خبر نیست. کارهای ریز و درشت، مخفی و علنی، همه گفته ها و نگفته ها ،حرفهایی که فقط توی ذهن می آیند و به هزار و یک دلیل به زبان نمی آیند، بله همه را خدا می داند و از آنها غافل و بی خبر نیست.
همیشه در حضور یار
  • 1394/3/18 دوشنبه همیشه در حضور یار
    خداوند متعال خود یادآور شده است که علاوه بر خودش، افرادی را بر اعمال ما گواه می گیرد که آن ها نیز همانند خداوند بر اعمال ما نظارت می کنند. از جمله این اشخاص امام است