رکورد مورد نظر در اين رده نيست
مشکلی در بارگزاری صفحه وجود دارد
مجله نورالهدی نوجوان
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
اصول زیبا حرف زدن
 • 1396/11/8 يكشنبه اصول زیبا حرف زدن
  دهانش کف کرده بود و قطار کلمات زشت از دهانش خارج می شد، حرفهای زننده و نیش دار. خودش هم نمی دانست چرا وقتی عصبانی می شود این قدر زود از...
راههای رهایی از مشکلات
 • 1396/10/19 سه‌شنبه راههای رهایی از مشکلات
  بعضی آدم ها آرامش عجیبی دارند و هیچ طوفانی آنها را درهم نمی شکند. آدم هایی هم هستند،که با کمترین گرفتاری و مشکلی بنیاد زندگی شان به هم ریخته، و دچار سرگردانی و آشوب می شوند و...
اهمیت نظم در زندگی
 • 1396/10/18 دوشنبه اهمیت نظم در زندگی
  اتاق های به هم ریخته و شلوغ و درهم برهم، خیلی آدم راخسته می کند. لباس هایی که هر کدام در یک سو هستند، کتاب هایی که...
از لوس کردن دست بردارید
 • 1396/10/6 چهارشنبه از لوس کردن دست بردارید
  خیلی زود از همه کس و همه چیز دلگیر می شد هر کس می گفت، بالای چشمت ابروست،آن قدر ناراحت می شد که ساعت ها و...
یک زن و چند نقش
 • 1396/10/4 دوشنبه یک زن و چند نقش
  همیشه وقتی به ازدواج فکر می‌کرد می‌ترسید. می‌ترسید با بستن یک پیمان مقدس دیگر نتواند به آرزوهایش، به درسش، به علایقش برسد. همیشه فکر می‌کرد ازدواج یک قفس است که...