امام رضا(ع): ما سرپرست مومنان هستیم، که به سود آنان حکم می کنیم و حقوقشان را از ستمگران می ستانیم.
 
 
 

داستان/شنبه 14/11/13962018-02-03T13:04:50+03:30

 شهرآشوب

من سرپرست هیئات هستم. چند هزار نفر عقبه دارم. این مردم بی اجازه من آب نمی‌خورند. آن وقت چطور می‌توانم جلوی این بی عدالتی‌ها ساکت بمانم؟ 
داستان/شنبه 14/11/13962018-02-03T13:01:37+03:30

 آستانه روزهای سخت

کوچه را دو سه تا چراغ گاز روشن کرده بود که معمولا وقت عروسی ها مردم توی کوچه می گذاشتند. شلوغ بود. عده ای وارد کوچه می‌شدند و می‌رفتند سمت مسجد محراب خان  
/سه‌شنبه 26/10/13962018-01-16T16:32:12+03:30

 شب سوم

رو به گنبد سلام دادیم و همراه سیل مردم راه افتادیم سمت مسجد فیل 
/پنجشنبه 21/10/13962018-01-11T14:52:50+03:30

 نتایج سحر

جمعیت هنوز پراکنده نشده بودند که صدای شلیک چند تا تیر شنیدیم. 
/پنجشنبه 21/10/13962018-01-11T14:45:04+03:30

 اصلاحات داشی

بازی ساواک بود که با هزار ترفند، هیئتی‌های مشهد را بکشد توی صف حکومت 
/چهارشنبه 13/10/13962018-01-03T19:05:00+03:30

  سلطان قلب‌ها

 
/چهارشنبه 13/10/13962018-01-03T18:57:01+03:30

 مشکیِ نفیس

بر اساس خاطرات علی اصغر نعیم آبادی 
/چهارشنبه 13/10/13962018-01-03T18:52:26+03:30

 کوچۀ کشمیری‌ها

در انباری یکهو باز شد. حبیب بود. داد زد: «کاکاسیاه!» با دستش کوبید به شانه‌ام و گفت: «گرگ شدی! 
  
12>>>
نسخه قابل چاپ
گسترش معنویت در دنیای مدرن و استشمام شمیم خوش تفکر الهی در قرن ما بی تردید مدیون انقلاب اسلامی در ایران عزیز به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) است .
 بی شک درسالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبلیغ معارف اهل بیت در حرم مطهررضوی رشدی شگرف داشته است . لذا توجه به گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری یکی از بخش های مهم پورتال معاونت تبلیغات را تشکیل می دهد .
در این سایت ریشه های انقلاب اسلامی مردم ایران ؛ بیداری ا سلامی؛ نقش انقلاب در گسترش معارف اهل بیت و سایر موضوعات از این دست مورد توجه و دقت خواهد بود.
 
×