.
.
 
 
 

دلنوشته/شنبه 27/8/13962017-11-18T09:42:19+03:30

 خیال با تو بودن

سلام آقای صحن ها و صحبت ها. سلام آقای متن های نانوشته و حرف های ناگفته.
دلنوشته/چهارشنبه 10/8/13962017-11-01T07:37:06+03:30

 نگین فیروزه ای

شنیده بودم که به آستانه محبت تو، دامن دامن حاجت می آورند و دریا دریا کرامت می برند. هر کس را به نحوی می نوازی ...
دلنوشته/شنبه 15/7/13962017-10-07T08:53:19+03:30

 گلدسته های آسمان

همه‌ ی توش و زاد راه را بر گردن چوبی آویختم و بی هیچ خرد و تدبیری راه در پیش گرفتم...
دلنوشته/شنبه 25/6/13962017-09-16T09:11:30+04:30

 برای شما می نویسم

گاهی آنقدر غمگینم که دلم می خواهد با مردگان آواز بخوانم و گاهی آنقدر خوشحالم که ...
دلنوشته /چهارشنبه 1/6/13962017-08-23T13:35:13+04:30

  مرا بخوان ای مهربان

مرا بخوان، مدتی است دست به ضریح مقدس تو نبرده ام، همیشه دور بوده ام و دور مانده ام...
دلنوشته/چهارشنبه 25/5/13962017-08-16T10:02:40+04:30

  سرزمین رویایی

دلتنگ که می شوم راهی دیار آفتابیتان نمی شوم، لیاقت، قسمت، حکمت، با رضایت، نمی دانم اما ناچار مشتاقانه به آسمان نامتان زانو زده از دل نوای دلتنگی سر می دهم
دلنوشته/چهارشنبه 21/4/13962017-07-12T14:32:46+04:30

 لحظه های سبز باهم بودن

نوشتن نامه به شما، به من حس لطیفی می دهد. دلم می خواهد این دفعه که به زیارت آمدم ...
دلنوشته/چهارشنبه 31/3/13962017-06-21T13:54:31+04:30

 ساقی عشق!

می خواهم از لحظه لحظۀ با تو بودن سود جویم؛ چراکه می دانم کمتر شبی می توانم با تو خلوت کنم ...
12345678>>>
نسخه قابل چاپ