امام رضا(ع): ما سرپرست مومنان هستیم، که به سود آنان حکم می کنیم و حقوقشان را از ستمگران می ستانیم.

/2018-02-24T12:38:33+03:30

  دروازه تمدن

  
/2018-02-05T11:22:55+03:30

  انقلابی بود؛ انقلابی ماند

مجموعه پوستری « انقلابی بود؛ انقلابی ماند» بخش شخصیت ها  
/2018-02-03T10:18:37+03:30

  معجزه انقلاب

  
/2018-02-03T10:08:13+03:30

  مجموعه 57ریشتر

  
/2017-10-07T10:35:28+03:30

  حرم پایگاه شهادت

  
/2017-02-25T10:06:02+03:30

  موریانه های انقلاب

  
 
123456>>>
گسترش معنویت در دنیای مدرن و استشمام شمیم خوش تفکر الهی در قرن ما بی تردید مدیون انقلاب اسلامی در ایران عزیز به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) است .
 بی شک درسالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبلیغ معارف اهل بیت در حرم مطهررضوی رشدی شگرف داشته است . لذا توجه به گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری یکی از بخش های مهم پورتال معاونت تبلیغات را تشکیل می دهد .
در این سایت ریشه های انقلاب اسلامی مردم ایران ؛ بیداری ا سلامی؛ نقش انقلاب در گسترش معارف اهل بیت و سایر موضوعات از این دست مورد توجه و دقت خواهد بود.
 
×