کــودکـانـه رضــوی
سلام بچه ها...
اگه تکـــالیف مدرسه‌ تـــونُ انجــام دادین و دنبـــال یه سرگرمی حسابی هستین ، یا اگه دلتون شعر و قصه‌هــای قشنگ می‌خواد ، یا اگـــه اهل بازی کردن هستیـن ، یـــا حـتی اگه می‌خواین یک نامه قشنگ به خود امام رضا (ع) بنویسین...
از یک بزرگ‌تر بخواین اون بالای صفحه اینترنت رایانه ‌تون بنویسه koodakane.aqr.ir و بعدش یک دنیای قشنگ و تازه می‌بینین که هزار تا چیز نو براتون داره...
آدرس ما : مشهد مقدس،حرم مطهر،ضلع غربی صحن جامع رضوی،طبقه دوم شماره تماس 32212008 - 051

birdEye
سلام بچه ها اگه تکـــالیف مدرسه‌ تـــونُ انجــام دادین و دنبـــال یه سرگرمی حسابی هستین یا اگه دلتون شعر و قصه‌هــای قشنگ می‌خواد یا اگـــه اهل بازی کردن هستیـن یـــا حـتی اگه می‌خواین یک نامه قشنگ به خود امام رضا (ع) بنویسین ... از یک بزرگ‌تر بخواین اون بالای صفحه اینترنت رایانه ‌تون بنویسه k o o d a k a n e . a q r . i r و بعدش یک دنیای قشنگ و تازه می‌بینین که هزار تا چیز نو براتون داره ...