امام رضا(ع) فرمود:
عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است
 
 
 
 
 
 
 

پاسخگویی/سه شنبه 12/5/13952016-08-02T11:47:13+04:30

 علت پیدایش فرقه هایی چون واقفیه در عصر امام(ع) چه بود؟

...
123456>>>
×
 
×