خدمات

سایت فرهنـگی تبلیـغی حـرم مطهـر رضـوی

/پنجشنبه 4/9/13952016-11-24T18:32:21+03:30

 اسنادی که از حقانیت تشیع روایت می کنند

در بررسی اسناد آستان قدس رضوی به واژه هایی چون جدید الاسلام، تازه ایمان، جدید الایمان و تازه مسلمان برمی خوریم. بررسی اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی نشان می دهد که مفهوم آن، دامنه ی وسیعی داشته است و گستره ی مکانی، نژادی و تنوع درخواست ها در این اسناد، مشهود می باشد؛ بیشترِ این اسناد، به صورت عریضه و درخواست شخصی و یا قبض های وصول آستان قدس بوده است که افراد به متولی آستان قدس رضوی نوشته اند
/دوشنبه 1/9/13952016-11-21T15:48:17+03:30

 شرح حال و اقدامات حاج میرزا موسی خان فراهانی

«متولّی» یا «ناظر وقف» که نوعاً توسط سلطان وقت برگزیده می شد، اداره و سرپرستی حرم رضوی و موقوفات را بر عهده داشت. بر اساس شواهد و مستندات تاریخی، حاج میرزا موسی خان فراهانی، نخستین متولّی رسمی آستان قدس رضوی در دورة قاجار است. از جمله وقایع دوران تولیت او، شورشی است که علیه یهودیان ساکن مشهد رخ می دهد.
/دوشنبه 1/9/13952016-11-21T15:25:57+03:30

 دارالتولیه با استناد به اسناد آستان قدس رضوی

دارالتولیه، محل کار نائب التولیه ها و متصدّیان امور آستانه است که محل آن در دوره ی صفویه، سراچه ی فوقانی صحن عتیق بوده است. این مکان در دوره ی قاجار به باغ آصف الدوله منتقل شد. در زمان تولیت مرحوم اسدی، قسمتی از بناهای سابق باغ آصف الدوله در قسمت غربی که رو به خرابی بود، تجدید عمارت شد.
/دوشنبه 24/8/13952016-11-14T16:01:21+03:30

 بررسی و معرفی هنر مرمت و صحافی در دوره ی قاجار

کتابخانه ی آستان قدس رضوی، به لحاظ غنا، تنوع، تعدد و گستردگی منابع و از نظر مجموعه ی قرآن ها و نسخه های خطی بی اندازه نفیس، یکی از بزرگ ترین و کهن ترین کتابخانه های جهان اسلام به شمار می رود . با توجه به اسناد به جای مانده از آستان قدس رضوی که مربوط به پرداخت مواجب کارکنان کتابخانه می باشد، مربوط به دوره ی صفوی است. با توجه به این اسناد، مناصب و شغل هایی که در کتابخانه وجود داشته است، مشخص می شود؛ مانند: کلیددار، کاتب، صحاف، کتاب دار، مصحح، خوش نویس باشی، مدرس، امین، ثقه الکتاب، ناظم و غیره.
/پنجشنبه 20/8/13952016-11-10T15:55:24+03:30

 خسارات واردشده به حرم مطهر امام رضا علیه السلام در زلزله سال 1084 قمری به روایت اسناد آستان قدس رضوی

شاه سلیمان صفوی، از جمله شاهان خیرخواه صفوی است که پس از وقوع زلزله شدید در مشهد و پدیدار شدن شکستگی در گنب ، دستورِ مرمت و تذهیب گنبد را صادر نمود. اسناد نشان می دهد که اُمنای آستان قدس رضوی، پس از وقوع زلزله، بلافاصله شروع به ساخت و ساز و تعمیر اماکن متبرکه کرده اند. هم چنین، به دلیل این که این زلزله به دکان ها و کسب و کار مردم اطراف حرم و صحن مقدس عتیق، صدمات زیادی وارد کرده است،تخفیفات ویژه ای در اجاره بهای دریافتی از افراد قایل شده اند.
123>>>
  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • سایت های مرتبط