خدمات

سایت فرهنـگی تبلیـغی حـرم مطهـر رضـوی

/پنجشنبه 5/9/13942015-11-26T10:15:13+03:30

 آب رسانی به مجموعة حرم مطهر

نادرشاه نیز در سال 1142 ق، بعد از فتح هرات، سقاخانة اسماعیل طلایی را در وسط صحن انقلاب احداث کرد و سنگابی را که از هرات آورده بود در آن نصب کرد.همچنین دستور داد تا نهر آب روستای گلستان را به حرم مطهر انتقال دهند، به طوری که از زیر حوض (سنگاب) صحن انقلاب بیرون آید.
/يكشنبه 10/3/13942015-05-31T22:29:07+04:30

 روشنایی حرم مطهر درطول دوره های مختلف تاریخی

اختراع ماشین چراغ برق و آوردن آن به حرم مطهر و تأسیس کارخانه ی چراغ برق توسط آستان قدس رضوی، نقش مهم و تعیین کننده در تأمین روشنایی حرم در دوره های بعدی داشت. عمده موارد روشنایی در حرم مطهر به صورت وقفی بود و شاید بتوان گفت، موقوفات، پشتوانه ی خوبی برای آن بودند.
/شنبه 9/6/13922013-08-31T13:42:13+04:30

 تذکرات ضروری و مورد نیاز زایرین

/شنبه 9/6/13922013-08-31T13:33:25+04:30

 خدمات بهداشتی و درمانی

/شنبه 9/6/13922013-08-31T13:14:47+04:30

 خدمات رفاهی

  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • سایت های مرتبط