خدمات

سایت فرهنـگی تبلیـغی حـرم مطهـر رضـوی

/پنجشنبه 20/8/13952016-11-10T15:55:24+03:30

 خسارات واردشده به حرم مطهر امام رضا علیه السلام در زلزله سال 1084 قمری به روایت اسناد آستان قدس رضوی

شاه سلیمان صفوی، از جمله شاهان خیرخواه صفوی است که پس از وقوع زلزله شدید در مشهد و پدیدار شدن شکستگی در گنب ، دستورِ مرمت و تذهیب گنبد را صادر نمود. اسناد نشان می دهد که اُمنای آستان قدس رضوی، پس از وقوع زلزله، بلافاصله شروع به ساخت و ساز و تعمیر اماکن متبرکه کرده اند. هم چنین، به دلیل این که این زلزله به دکان ها و کسب و کار مردم اطراف حرم و صحن مقدس عتیق، صدمات زیادی وارد کرده است،تخفیفات ویژه ای در اجاره بهای دریافتی از افراد قایل شده اند.
/سه شنبه 11/8/13952016-11-01T15:17:16+03:30

 معرفی سند به توپ بسته شدن حرم توسط روس ها در سال1330 هجری قمری

در زمان واقعه به توپ بستن حرم، به علت حضور روس ها در مشهد و ضعف حکومت مرکزی، مسئله ی خسارات و غرامت، هیچ گاه مطرح نشد و تنها بعد از سقوط حکومت تزاری روسیه و ضعف حکومت مرکزی آن کشور، دولت ایران مجال پیدا کرد به این مسئله بپردازد.
/سه شنبه 31/1/13952016-04-19T14:26:54+04:30

 خسارت وارد شده به حرم مطهر امام رضا علیه السلام در زلزله ی سال 1084

زلزله سال 1084 به دکان ها و کسب و کار مردم اطراف حرم و صحن مقدس عتیق، صدمات زیادی وارد کرده است،بدین خاطر امنای آستان قدس رضوی و به ویژه متولی این آستان ملائک پاسبان، تخفیفات ویژه ای در اجاره بهای دریافتی از افراد قمری قایل شده اند.
  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • سایت های مرتبط