امام رضا(ع) فرمود:
عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است
 
 
 
 
 
 
 

/سه شنبه 31/1/13952016-04-19T11:50:45+04:30

 علت پدید آمدن مکاتب نوظهور چیست ؟

...
/دوشنبه 23/9/13942015-12-14T13:24:56+03:30

 راه درست زندگی

...
/يكشنبه 8/6/13942015-08-30T08:02:30+04:30

 چگونه با پرخاشگری نوجوانان برخورد کنیم؟

...
×