پاسخگویی/دوشنبه 24/3/13952016-06-13T09:58:39+04:30

 از کجا بفهمیم معاد و قیامتی وجود دارد؟ آیا می توان زنده شدن مردگان را باور کرد؟

زنده شدن انسان پس از مرگ، از آن جهت حیات مسبوق به موت است شبیه روییدن گیاه در زمین، بعد از خشکى و مردگىِ آن است. از اینرو، تأمّل در این پدیده که همواره در جلو چشم همه انسانها رخ مى‌...
تازه ها
پربیننده ها
پر بحث ها
×
×