پاسخگویی/دوشنبه 24/3/13952016-06-13T12:54:48+04:30

 گاهی سؤال می‌شود که اگر هر چیزی خالقی دارد، پس خالق خدا کیست؟

این چنین نیست که هر چیزی نیازمند خالق باشد، بلکه فقط چیزهایی که وجودشان مال خودشان نیست، خالق می‌خواهند. حال، خود خالق که همه موجودات را آفریده، چطور؟ آیا او هم به خالق احتیاج دارد؟...  
/دوشنبه 23/9/13942015-12-14T13:52:43+03:30

 فیض بردن از میزبان به قدر شناخت او

...  
/دوشنبه 23/9/13942015-12-14T13:42:00+03:30

 خداباوری در دوستی و دشمنی

...  
/دوشنبه 23/9/13942015-12-14T13:40:06+03:30

 خدا باوری در خلوت و جلوت

...  
تازه ها
پربیننده ها
پر بحث ها
×
×