پاسخگویی/دوشنبه 24/3/13952016-06-13T13:44:05+04:30

 اگر عبادت هدف خلقت است، پس چرا اکثر مردم عبادت‌کننده نیستند؟

خدا نفرموده که هدف منِ خدا عبادت شدن است تا اگر ما او را عبادت نکنیم، او از هدفش باز بماند، بلکه عبادت، هدف، غایت و کمال تعیین شده برای «انسان» است....  
پاسخگویی/دوشنبه 24/3/13952016-06-13T09:53:05+04:30

 چرا در اسلام شخص مرتد محکوم به اعدام است؟ مگر اسلام دین آزادی نیست؟ و برای انسان آزادی اندیشه قائل نیست؟ مگر خدا در قرآن نفرموده که «لا اکره فی‌الدین»؟ پس چرا وقتی کسی که تاکنون مسلمان بوده، اما اکنون به دلایلی از اسلام برگشته و دین دیگری را به عنوان دین ح

حکم ارتداد، مخصوص اسلام نیست، بلکه در ادیان دیگر نیز وجود دارد؛ مثلاً یهودیانی که در زمان حضرت موسی(ع) از دین خارج شده و به گوساله پرستی روی آوردند، پس از آنکه متوجه خطای بزرگ خود ش...  
تازه ها
پربیننده ها
پر بحث ها
×
×