پاسخگویی/دوشنبه 24/3/13952016-06-13T11:38:27+04:30

 علت اینکه در سوره‌های قرآن، موضوعات به صورت پراکنده بیان شده، چیست؟ در یک سوره هم مسائل اعتقادی مطرح شده است هم احکام و هم داستان و مسائل تاریخی؟

اما اگر قرآن به صورت ابواب منظم بود، خواننده قرآن در صورتی می‌توانست با اهداف و مقاصد عالی آن آشنا گردد که تمام قرآن را بخواند. ممکن بود که در این بین مانعی پیش آید و به خواندن تمام...  
پاسخگویی/دوشنبه 24/3/13952016-06-13T10:11:40+04:30

 چرا در قرآن برای خدا صفت مذکر آمده است؟ مگر خدا جنسیت دارد و مرد است که به صورت مذکر معرفی شده است؟ آیا قرآن هم مغلوب نگاه مرد سالارانه فرهنگ زمانه خویش شده است؟

خداوند جنسیت ندارد، نه مذکر است و نه مونث؛ ولی چون قرآن مجید به زبان عربی نازل شده است، باید قواعد ادبیات عرب در آن رعایت گردد. و چون در زبان عربی، ضمیر خنثی وجود ندارد، بعضی از چیز...  
/دوشنبه 23/9/13942015-12-14T13:24:56+03:30

 راه درست زندگی

...  
/شنبه 13/4/13942015-07-04T13:42:36+04:30

 پاسخ به سوالات قرآنی

...  
تازه ها
پربیننده ها
پر بحث ها
×
×