امام رضا(ع) فرمود:
عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است
 
 
 
 
 
 
 

تازه ها

 نماز لیله الرغائب چگونه خوانده می¬شود؟

 اگر معدنی در ملک دیگری استخراج شود مالی که بدست آمده است متعلق به چه کسی است؟

 اگر چند نفر با هم چیزی از معدن بیرون بیاورند وظیفه آنها نسبت به خمس چیست؟

 آیا نصاب معدن برای وجوب خمس بعد از کم کردن مخارج معدن است یا قبل از کم کردن مخارج ملاحظه می شود؟

 اگر معدن با یک مرتبه استخراج به حد نصاب نرسیده ولی با چند دفعه استخراج به حد نصاب برسد خمس واجب است ؟

 اگر کسی مالک معدن باشد در چه صورتی بر معدن خمس واجب می شود؟

 آیا انتقال خمس به شهر دیگرجایز است؟

 آیا در هنگام پرداخت خمس به مجتهد یا نمایندۀ او،یا هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، قصد قربت لازم است؟

 آیا برای پرداخت سهم امام باید با اجازه مرجع اعلم باشد؟

 آیا برای پرداخت سهم امام باید با اجازه مرجع اعلم باشد؟

 کسی که دارای یک رشته کسب است چنانچه مقداری از سرمایه اش به جهت کسب و کار تلف شود یا خسارتی ببیند و از باقی مانده همان سرمایه منفعتی ببردو از منافع همان سال اضافه بیایید آیا میتواند مقداری را که از سرمایه کم شده است از منافع همان سال کسر کند؟

 کسی که چند رشته کسب دارد مثلا اجاره ملک می گیرد و خریدو فروش و زراعت هم می کند چنانچه در برخی رشته ها خسارت ببیندیا تلف شود می تواند از درامد رشته دیگر دیگر جبران کند ؟

وقتی بناست، در بارگاه نورانی حضرت رضا(علیه السلام) خدمت‌گذار باشی و رضای حق‌تعالی را طلب کنی، بایستی اهدافی به بلندای نگاه و نظر حجت حق بر زمین، متصور شوی. باتوجه به این مهم، ادارۀ پاسخ ‌گویی به سوالات دینی اهداف پیش رو را در جهت انجام وظایف خود در نظر گرفته است. در ادامه به وظایف این اداره اشاره می‌کنیم: 1. برنامه ریزی و نظارت بر دفاتر پاسخگویی به سؤالات شرعی و مرکز مشاورۀ دینی و نشستهای پرسش‌وپاسخ تخصصی و عمومی؛ 2. تدوین و تعیین اولویتهای محتوایی حلقه های معرفت و نشستهای تخصصی و برنامه های ویژۀ گروههای زیارتی؛ 3. مدیریت فرایند شناسایی، جذب، به کارگیری و ارتقای استادان پاسخگو به سؤالات شرعی، مشاورۀ دینی، همایش های تخصصی و گروه‌ های زیارتی.
×
×