.
.
 
 
 

فرزند صالح /يكشنبه 27/1/13962017-04-16T10:15:12+04:30

 پسر مسئولیت پذیرمقتدر

پسران به خوبی می دانند که درس خواندن همۀ زندگی آنان نیست. آن ها باید بتوانند در هر دوره ای از زندگی و در مواجهه با هر موقعیت و بحرانی، گلیم خود را از آب بکشند...
فرزند صالح/يكشنبه 20/1/13962017-04-09T09:52:30+04:30

 آثار تربیت فرزند

ذات بی همتای او، دوست دارد تمام اهل زمین هدایت را برگزینند و به رستگاری دست یابند. به همین دلیل است که تولد فرزند از خانواده ای با ایمان، موجبات خرسندی خداوند متعال را فراهم خواهد آورد...
فرزند صالح/يكشنبه 6/1/13962017-03-26T11:36:45+04:30

 پدرت تو را به چه ویژگی هایی می شناسد؟

تا به حال به دست ها و چشم های خستۀ او نگاه کرده ای؟ چه دیده ای؟ اصلاً دیده ای یا خواسته ای ببینی؟ ...
فرزندصالح/شنبه 28/12/13952017-03-18T19:20:51+03:30

 کمک حال مادرت هستی؟

خدایا، اگر من باید همین حالا بروم، لطفا نام فرشته ام را بگو؟ خداوند پاسخ گفت: «نام فرشته ات اهمیتی ندارد. می توانی به راحتی او را مادر صدا کنی
فرزندصالح/شنبه 21/12/13952017-03-11T19:13:26+03:30

 دوست داری تو هم مثل این دختر باشی؟

چه شجاعتی بالاتر از اینکه هر روز دست پدر و مادرت را ببوسی و چه کسی شایسته تر از آن ها برای بوسیدن…
فرزند صالح/شنبه 14/12/13952017-03-04T18:47:15+03:30

 غم خوار پدر و مادرت هستی؟

تو عضوی از یک خانواده هستی با مسئولیت یک دختر. فکر نکن این ها توقعات بیجایی است که بقیه از تو دارند. نه، آن ها تو را با این ویژگی می شناسند. پس تو هم ....
فرزند صالح/شنبه 7/12/13952017-02-25T15:40:06+03:30

 نقش پدر در تربیت فرزند صالح (1)

نوع تربیت و سرفصل های آموزشی پدر و مادر، حتی در بزرگ سالی و زمانی که فرزندان تأثیرپذیری مستقیمی از والدین خود ندارند...
تربیت فرزند/شنبه 30/11/13952017-02-18T17:03:03+03:30

 بهترین زمان برای تربیت

این بندگی فرزند در برابر پدر و مادر، نتیجۀ اعتماد عمیقی است که او به والدین خود در هفت سال اول پیدا…
1234567>>>