.
.
 
 
 

فرزند صالح/شنبه 24/4/13962017-07-15T13:18:26+04:30

 آیا قهر کردن با کودک کار درستی است ؟

وقتی پدر و مادری که فرزند به آن ها تعلق عاطفی دارد، با او قهر می کنند، ازنظر روحی فشار سنگینی بر فرزند وارد می شود ...
فرزند صالح/شنبه 3/4/13962017-06-24T09:59:49+04:30

 آیا سبک زندگی در تربیت فرزند تأثیر دارد؟

در یکی دو دهۀ اخیر شاهد تغییر دمادم و سریع شیوۀ زندگی هستیم؛ اما روش تربیت را متناسب با تغییر زندگی نه تنها تغییر نداده ایم؛ بلکه به گونه ای با آن برخورد کرده ایم که سبک جدید زندگی، فرزندادن ما را از مسیر تربیت دینی به شدت دور کرده است...
فرزند صالح/يكشنبه 28/3/13962017-06-18T09:29:11+04:30

 برای تربیت فرزندمان بیشتر وقت بگذاریم

چرا ما برای مسئله ای که می تواند در تربیت نسل ما مؤثر باشد، وقت نداریم؟!
فرزند صالح/يكشنبه 7/3/13962017-05-28T13:58:07+04:30

 جوجه های زندگیِ من

دغدغه من برای پیدا کردن راه تربیت فرزندانم آیا به اندازه نگرانی ام برای پرورش جوجه هایم هست ...
فرزند صالح /يكشنبه 27/1/13962017-04-16T10:15:12+04:30

 پسر مسئولیت پذیرمقتدر

پسران به خوبی می دانند که درس خواندن همۀ زندگی آنان نیست. آن ها باید بتوانند در هر دوره ای از زندگی و در مواجهه با هر موقعیت و بحرانی، گلیم خود را از آب بکشند...
فرزند صالح/يكشنبه 20/1/13962017-04-09T09:52:30+04:30

 آثار تربیت فرزند

ذات بی همتای او، دوست دارد تمام اهل زمین هدایت را برگزینند و به رستگاری دست یابند. به همین دلیل است که تولد فرزند از خانواده ای با ایمان، موجبات خرسندی خداوند متعال را فراهم خواهد آورد...
فرزند صالح/يكشنبه 6/1/13962017-03-26T11:36:45+04:30

 پدرت تو را به چه ویژگی هایی می شناسد؟

تا به حال به دست ها و چشم های خستۀ او نگاه کرده ای؟ چه دیده ای؟ اصلاً دیده ای یا خواسته ای ببینی؟ ...
فرزندصالح/شنبه 28/12/13952017-03-18T19:20:51+03:30

 کمک حال مادرت هستی؟

خدایا، اگر من باید همین حالا بروم، لطفا نام فرشته ام را بگو؟ خداوند پاسخ گفت: «نام فرشته ات اهمیتی ندارد. می توانی به راحتی او را مادر صدا کنی
12345678>>>