.
.
 
 
 

مدیریت خود /شنبه 13/3/13962017-06-03T10:02:35+04:30

 روزه، گرسنگی یا بندگی؟

فرق است بین افطار کردنِ روزه و خراب‌ کردن آن. افطار کردن؛ یعنی روزه را شکستن. ولی خراب و باطل‌کردن روزه ، یعنی ...
/شنبه 19/1/13962017-04-08T12:01:07+04:30

 توصیه های برای آذار ماه

اگر چهار فصل را عبارت از یک موجود زنده فرض کنیم پائیز و زمستان و تابستان به منزله جسم و اعضاى پیکر اوست و بهار جان و روان او، در ماه اول این فصل شب و روز هواى خوش پیدا می کند...
مدیریت خود/سه شنبه 24/12/13952017-03-14T16:22:59+03:30

 می دانید ضرورت چیست؟

در فرمول رفتار ما در خرید ‌کردن از این ضرورت استفاده می ‌شود و این فرمول از قرار ذیل است: «آیا + ضرورت دارد + جنسی که می‌ خواهم + بخرم؟»
مدیریت خود/سه شنبه 17/12/13952017-03-07T18:09:14+03:30

 چه بپوشم؟

گردش انسان‌ ها در جامعه با پوشش‌ هایی که مناسب بیگانگان است، ترویج فرهنگ‌ بیگانه محسوب می ‌شود و این فرهنگ در مرحله لباس باقی نمی ‌ماند؛ کم‌ کم این لباس ‌ها ....
مدیریت خود/سه شنبه 10/12/13952017-02-28T21:57:46+03:30

 می ‌خواهم الگو شوم!

آراستگی ظاهر کم‌کم به درون انسان هم سرایت می ‌کند و وجود انسان را هم پاکیزه ...
مدیریت خود/سه شنبه 3/12/13952017-02-21T14:47:21+03:30

 بهداشت دهان و دندان

دینی که هدف اصلی اش برآمدن از عالم خاکی و پَرکشیدن به سوی عوالم ملکوتی و به سوی خداوند است؛ چگونه تا این پایه به بهداشت عمومی، رعایت اصول تغذیه ...
مدیریت خود/سه شنبه 26/11/13952017-02-14T18:38:47+03:30

 قدرت و سلطنت خواب!

در عرصه زندگى سیاسى، دچار خواب ‌آلودگى نشویم؛ در پشت سنگرها خوابمان نبرد. اگر تو خوابت برد، باید بدانى که دشمن ممکن…
مدیریت خود/سه شنبه 19/11/13952017-02-07T18:02:30+03:30

 بیا کمی خوش بگذرانیم؟!

فرمول اسلام برای تفریح عبارت است از: مسافرتی که به دین ضرر نزند + شوخی به اندازه + دید و بازدید از فامیل و دوستان +...
12345678910...>>>