.
.
 
 
 

بهترین آفرینده/دوشنبه 27/10/13952017-01-16T18:10:08+03:30

 چرا زندگی می کنم؟

امروزه ثابت شده است که بیشتر پوچ گراها، آشفتگی هاى درون خود را دلیل پوچ بودن عالم هستى می دانند، اما در واقع، اشکال بزرگ آنان این است که خدا را فراموش کرده و به ...
بهترین آفریده/سه شنبه 25/8/13952016-11-15T00:50:39+03:30

 ریحانه ی الهی (1)

دختران همچون گل بهاری، لطیف هستند؛ به ظرافت برگ لطیفش. خشن بودن با تو سازگاری ندارد. امیرالمؤمنان زنان را رایحه معرفی می کند: «المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة.» (زن گل بهاری است، ولی سرخدمتکار نیست) او در ...
بهترین آفریده/جمعه 29/5/13952016-08-19T17:22:10+04:30

 تأثیر شناخت درمانی در تحصیل موفّقیت

در فرهنگ دینی، رسیدن به عقیده و شناخت درست نیز به خودی خود یک ارزش است. اساساً از منظر دین، هدف غایی خلقت انسان ها، رسیدن به معرفت و شناخت صحیح است. امام حسین (علیه السّلام)...
بهترین آفریده/سه شنبه 22/4/13952016-07-12T06:08:46+04:30

 وسعت حجاب، تا دلهای زن و مرد

تو در برابر آتش سوزانی (آتش شهوت) که حتی کفش ها و دمپایی تحریکش می کنند و تمام وجودش را می سوزانند، وضعی خواهی داشت که در برابر سلمان ها و یا انسانهای متکامل دیگر نداری...
بهترین آفریده/سه شنبه 22/4/13952016-07-12T06:02:27+04:30

 زیر بنای حجاب

ما از حجم استعدادها و از عظمت خویش غافلیم و خود را جزء دارایی حساب نمی کنیم و این است که با لذتی که در عوض از دست دادن خویش و عمر و هستی خود به دست آورده ایم شاد و سرخوشیم....
بهترین آفریده/سه شنبه 22/4/13952016-07-12T05:56:40+04:30

 حجاب و آزادی روابط

در بهترین ها از آن استفاده کند و نشان بدهد کسی که تمام عمرش و عمق زندگیش همین چند انگشت گرفتن، دوختن، پوشیدن، نمایش دادن، جالب بودن و در چشم ها نشستن است، آیا می تواند خودش....
بهترین آفریده/پنجشنبه 27/3/13952016-06-16T22:41:51+04:30

 فرشتگان و دعا برای روزه دار

نه تنها ظاهرمان روزه بگیرد و چیزی نخوریم و نیاشامیم؛ بلکه سرّ و درون ما هم روزه بگیرد؟ نگذاریم خاطره ای در دل خطور کند که خدا نمی پسندد. مبادا در دل، بد کسی را بخواهیم. چنین نیست که اگر خاطرات در دل عبور....
بهترین آفریده/دوشنبه 24/3/13952016-06-13T18:54:36+04:30

 موقعیت شیطان در ماه رمضان

شیطان در حد وسوسه مأموریّت دارد که پارس کند، آنکه آشناست به این پارس اعتنا نمی کند، راه را طی کرده و به مقصد می رسد؛ اما بیگانه بیراهه می رود و به دام شیطان می افتد، شیطان ...
12345678910...>>>