.
.
 
 
 

آخرین منجی/پنجشنبه 8/4/13962017-06-29T13:19:16+04:30

 در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

صدای اذان می آید و تو در میانه ی میدان نبرد نیستی.قرار نیست نماز خوف بخوانی.می خواهی با دلی آرام روبروی وجودی بی نهایت بایستی وبه کوچکی خود اعتراف کنی ...
آخرین منجی/پنجشنبه 25/3/13962017-06-15T13:33:33+04:30

 پس تکلیف این همه علاقه چه می شود؟

انتظار یعنی : یعنی قدم در راه گذاشتن
آخرین منجی/پنجشنبه 18/3/13962017-06-08T13:58:11+04:30

 چقدر بی تو جهان مثل جمعه بازار است

منتظران ظهور در جمعه بازار دنیا اسیر تما‌شای رنگ ها و دل بستن به آرزوها نمی شوند و از سرمایه هایشان غفلت نمی کنند...
آخرین منجی/پنجشنبه 11/3/13962017-06-01T08:29:03+04:30

 چشم تو زینت تاریکی نیست

به خاطر دوست داشتن ، از همه ی توان و استعدادت برای پراکندن بذر نیکی ها استفاده کن
آخرین منجی/پنجشنبه 4/3/13962017-05-25T13:51:45+04:30

 انتظار یعنی : چشم می بندم نباید جاده سرگرمم کند

مگر می شود چشم هایم عاشق باشند اما تو را ببینند و نشناسند؟ ...
آخرین منجی/پنجشنبه 21/2/13962017-05-11T18:02:10+04:30

 انتظار یعنی : پی آواز حقیقت بدویم

دنیای کودکی را یادت هست؟چشم های معصومی که به هم قول می دادند پای حرفشان بایستند.قلب های آیینه ای که باور داشتند:دروغگو دشمن خداست!
آخرین منجی/پنجشنبه 21/2/13962017-05-11T13:14:05+04:30

 انتظار یعنی : قلبمان خالی از تهمت و افترا باشد

اگر کسى سخنى را بر ضد مومنى نقل کند و قصدش از آن ، زشت کردن چهره او و از بین بردن وجهه اجتماعى اش باشد ....
آخرین منجی/پنجشنبه 10/1/13962017-03-30T17:46:41+04:30

 امام واسطه ی فیض بین خدا و مخلوقات

با خواندن صد کتاب تاریخ اسلام و زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله) نمی ‌توان پیامبرشناس شد. چون یک مقام است، برای...
12345678>>>