.
.
 
 
 

رنگ خدا/سه شنبه 20/4/13962017-07-11T11:52:04+04:30

 یک ترس قشنگ

می‌گوید هم بترس و هم پیش بیا. چند قدم عقب برو و چند قدم جلو بیا. مثل پریدن از یک گودال عمیق می‌ماند...
رنگ خدا/سه شنبه 13/4/13962017-07-04T11:21:36+04:30

 دشمن قسم خورده

قسم خورده بود که نگذارد آب خوش از گلویمان پایین برود.قسم خورده بود که تا آخرین لحظات حیاتمان ، ول کن قضیه نشود ...
به رنگ خدا/سه شنبه 30/3/13962017-06-20T14:37:47+04:30

 شما چطور زندگی را می گذرانید ؟

ما اکثر مشغول اتفاقاتی هستیم که زندگی برایمان پیش می آورد به ندرت خودمان اتفاق ساز می شویم ، به ندرت فرمان را خودمان می چرخانیم ...
به رنگ خدا/سه شنبه 16/3/13962017-06-06T08:05:10+04:30

 من از تابلو شدن می‌ ترسم ...

بچه که بودم و کار بدی می‌ کردم، مادرم می‌گفت: توی مدرسه، بچه‌ها که ببینند، تو را هو می‌کنند. مسخره می‌شوی ...
رنگ خدا/سه شنبه 9/3/13962017-05-30T14:01:53+04:30

 تبعیدی ها

ما بد کردیم . ما میوه ی ممنوعه ای را که از آن منع مان کرده بودی ، با لذتِ تمام خوردیم...
به رنگ خدا/شنبه 6/3/13962017-05-27T20:11:21+04:30

 شاید دیگر تکرار نشود

الهی... تا توانستم، ندانستم و چون دانستم نتوانستم...
رنگ خدا/سه شنبه 26/2/13962017-05-16T12:45:22+04:30

 ریز ریز ... امتحان

خیال می کردم قدّم نمی رسد به امتحانات خدا . نه پول درست و حسابی ، نه سانحه اتفاقی که بشود اسمش را امتحان الهی گذاشت ...
رنگ خدا/سه شنبه 12/2/13962017-05-02T12:17:56+04:30

 نیمه ی پر لیوان

بار ها و بارها شنیده ام که می گویند: همیشه به نیمه ی پر لیوان نگاه کنید !!! حال می خواهم بگویم؛ اگر لیوانم شکست چه کنم ...
12345678910...>>>