.
.
 
 
 

زیارت با معرفت/چهارشنبه 9/1/13962017-03-29T12:28:15+04:30

 انتظار امام از محبان و زائران

امامان معلمان بشرند و باید درس خداشناسی، اخلاق و انسانیت را از آنان آموخت و از این طریق به راه سعادت حقیقی دست یافت
زیارت با معرفت/چهارشنبه 2/1/13962017-03-22T14:15:49+04:30

 بارگاه امام، مأمن دلها

امامان، مظهر بندگی و اطاعت به درگاه خدا بوده اند، سخنان و رفتارشان یادآور خواست و رضای الهی بوده است. برای خدا زیسته و برای خدا جان داده اند و از این رو حرم و بارگاهشان، مایه یاد پروردگار....
زیارت با معرفت/چهارشنبه 25/12/13952017-03-15T18:41:49+03:30

 سلامی با معرفت

امام کسی است که حلال الهی را حلال می شمارد و حرام الهی را حرام می داند، حدود و قوانین خدا را اجرا می کند و دین الهی را پاس می دارد و...
زیارت با معرفت/چهارشنبه 18/12/13952017-03-08T17:04:05+03:30

 سزاست که محروم بمانم؟

زائر هنگام بروز مشکلات یا بیماری وقتی از همۀ اسباب ناامید شد، امید به سبب فرامادی پیدا می کند و یکی از جایگاه هایی که در تحقق این امید مؤثر است، اماکن زیارتی...
زیارت با معرفت/چهارشنبه 11/12/13952017-03-01T19:33:49+03:30

 زیارت مثنوی عشق(9)

متخصصان برای هوش اخلاقی هفت ویژگی را برشمردند که عبارت اند از: هوشیاری؛ همدردی؛ خودکنترلی؛ احترام؛ مهربانی، صبر و انعطاف.
زیارت با معرفت/چهارشنبه 4/12/13952017-02-22T17:36:47+03:30

 زیارت مثنوی عشق (8)

سلام زائر به امام، نشانی از همبستگی و تجدید میثاق عاشق با معشوق است، زیرا سازگاری و تسلیم در زیارت، بر...
زیارت با معرفت/چهارشنبه 27/11/13952017-02-15T14:47:22+03:30

 زیارت مثنوی عشق (7)

یکی از بدیع ترین راهکارهای ائمه (علیهم السلام) برای جلوگیری از این انحراف ها و اختلاف ها آن بود که آنان باور و معارف شیعی اثنی عشر را در قالب دعا به...
زیارت با معرفت/چهارشنبه 20/11/13952017-02-08T18:30:33+03:30

 زیارت؛ مثنوی عشق (6)

شخصیت سالم، فراتر از دنیای مادّی را برای خود ترسیم می کند و همة اسباب و علل امور را محدود به جهان مادّی و اطراف خود، نمی داند…
12345678910...>>>