.
.
 
 
 

احادیث و روایات /يكشنبه 3/2/13962017-04-23T09:58:14+04:30

 مقام اهل بیت در بهشت

حضرت آدم با خود گفت : آیا خداوند تا به حال بشری بهتر از من خلق کرده است؟ و خداوند آنچه را در درون آدم گذشته بود را دانست. ندا آمد که ای آدم ! سرت را بلند کن و ...
احادیث و روایات/يكشنبه 29/12/13952017-03-19T14:35:15+03:30

 درست مصرف کنیم

ارائه شیوه مصرف میانه و به دور از زیاده روی و نهادینه ساختن آن در فرهنگ جامعه، کاری حیاتی است و آموزش های دینی و تعالیم رهبران الهی برای عمق نفوذی که دارند، ....
احادیث و روایات/يكشنبه 22/12/13952017-03-12T16:50:45+03:30

 گشایش در کار همه انسانها

اگر انگیزه‌ های نفسانی و دنیایی در کار نباشد و هر گونه قدرتمداری و بزرگی‌گری از اندیشه حاکمان رخت بربندد...
احادیث و روایات/يكشنبه 15/12/13952017-03-05T18:12:12+03:30

 کرامت انسانی در نگاه امام رضا (علیه السلام)

اسلام، به انسان از چنین دیدگاهی می نگرد و در تأمین نیازهای او، مذهب، عقیده و افکار او را ملاک قرار نمی دهد، بلکه انسانیت و کرامت او را ملاک قرار دادند ....
احادیث و روایات/يكشنبه 1/12/13952017-02-19T14:12:25+03:30

 شرط مسلمانی

مسلمان باید به گونه ای باشد که همسایگان، مردم کوچه و بازار [سایر مسلمانان] از دست و زبان او آسوده باشند، گفتار و کردار وی....
احادیث و روایات/يكشنبه 24/11/13952017-02-12T10:09:24+03:30

 به عمل به کار آید

خیر و فضیلت یا تصور ذهنی و فکر کردن به آنها و به سودمندی آنها، تحقق پیدا نمی کند، زیرا که تصور و ادراکِ خیر تنها یکی از…
احادیث و روایات/چهارشنبه 29/10/13952017-01-18T10:16:35+03:30

 فضیلت ازدواج

بر اساس روایت حضرت رضا (علیه السلام) فردی که با مجردی به دنبال فضل و فضیلت می گردد، این دارای یک فکر اشتباه است و باید از این فکر اشتباه خود دست بردارد؛ چرا که انسان بدون ازدواج نه تنها به فضیلتی نائل نمی شود، بلکه بدون تأمین نیازِ غریزه جنسی به گناه می افتد و جامعه را هم به فساد می کشاند. ...
احادیث وروایات/چهارشنبه 22/10/13952017-01-11T13:31:25+03:30

 ویژگی های همسر شایسته

گفت بهترین همسر، همسری است که زمینه شادی و شادمانی را در خانه فراهم کند. ناراحتی و غمهای شوهر را از چهره او بزداید. عفیف و پاکدامن باشد و...
12345678>>>