.
.
 
 
 

/چهارشنبه 23/1/13962017-04-12T14:32:48+04:30

 امام مونس دل ها

راز بین خورشید و امامت در اهمیت امر و شگفتی آن نهفته است، زیرا ...
آشنایی با امام /چهارشنبه 16/1/13962017-04-05T14:24:13+04:30

 سرزمین خورشید

قافله پس از نیشابور به روستایی به نام ده سرخ رسید؛ ظهر بود و امام رضا (علیه السلام) برای نماز پیاده شد و تقاضای آب کرد تا وضو بگیرد؛ گفتند آب تمام شده است...
آشنایی با امام/چهارشنبه 9/1/13962017-03-29T10:13:29+04:30

 لایه های نقشه ی ولایت عهدی خورشید

اباصلت نقل کرده است وقتی امام رضا (علیه السلام) به خراسان آمد؛ .....
آشنایی با امام/چهارشنبه 25/12/13952017-03-15T16:13:30+03:30

 با اجازه و اذن او

شکی نیست که امامان، این دانشها و کرامتها را از طریق درس آموزی یا ریاضت به دست نیاوردند، زیرا اساساً نوع دانش و کرامت های آنان از نوع دانش بشری و...
آشنایی با امام/چهارشنبه 4/12/13952017-02-22T16:49:54+03:30

 آداب مهمانی از نگاه امام رضا (علیه السلام)

امام رضا (علیه السلام) هم آداب بایسته مهمانی و میزبانی را گوشزد کرده و هم خود بهتر از دیگران، آنها را رعایت...
آشنایی با امام/چهارشنبه 20/11/13952017-02-08T18:01:55+03:30

 از زبان حسن، پسر علی وشاء

ما واقفی ها معتقدبودیم که امام کاظم (علیه السلام) آخرین امام شیعیان است و یک روزی ظهور می کند و به میان ما بر می گردد..
آشنایی امام/چهارشنبه 13/11/13952017-02-01T18:25:31+03:30

 آراستگی در عین ساده زیستی

امام حسن (علیه السلام) لباش زیبا می پوشید و جعفر بن محمد (علیه السلام) لباس های تازه می خرید و در آب فرو می برد و سپس در بر می کرد و به من….
آشنایی با امام/چهارشنبه 6/11/13952017-01-25T18:01:56+03:30

 از  زبان یک بیمار

وقتی بی حال به پای امام افتادم و زار زار، اما ناتوان و آرام گریه کردم؛ او گفت :«مگر در خواب به تو نگفته بودم که چه دارویی را بر چه جای زخم خود بمالی؟... برو از آن دارو استفاده کن.» ....
123456>>>