.
.
 
 
 

آشنایی امام/سه شنبه 28/10/13952017-01-17T15:08:29+03:30

 بیست و چهار هزار قلم!

بیست و چهار هزار قلم و دوات، آمادۀ نوشتن بودند. امام رضا (علیه السلام) از زبان پدران معصوم خود (علیهم السلام) حدیث زیبایی فرمود که همۀ آن چند هزار دانشمند، آن را روی کاغذهایشان نوشتند. آن حدیث از زبان خدا بود: «منم خدایی که جز من معبودی نیست. مرا عبادت کنید... «لااله الله» قلعۀ من است؛ هر...
آشنایی با امام /سه شنبه 14/10/13952017-01-03T15:11:07+03:30

 ماجرای آن غروب غم‌ انگیز

عمران صائبی شگفتی خود را در آن لحظات سنگین، در یک جمله می‌ ریزد و بر زبان می‌ آورد: «پاسخ مرا قطع مکن. دل من نرم شده است. آمادۀ پذیرش حقیقتم.» اما امام که در آن لحظات، حقیقت را جز نماز نمی‌ داند، سخن او را نمی‌ پذیرد. با ناباوری پاسخ می‌ دهد: «نماز می‌ خوانم و بر می‌ گردم»
آشنایی با امام /پنجشنبه 2/10/13952016-12-22T00:10:17+03:30

 عبادات در نگاه امام رضا (علیه السلام)

تأکید می کرد که آن کلمۀ «لا اله الا اللَّه» در نزد خدا بسیار ارزشمند است. از این‌ رو می فرمود: «هر کس مخلصانه آن را بگوید، سزاوار بهشت می شود و هر کس به دروغ بگویدش، مال و جانش حفظ می شود؛ ولی سرانجام به جهنم...
آشنایی با امام/يكشنبه 28/9/13952016-12-18T21:11:50+03:30

 خدا باوری در نگاه امام رضا (علیه السلام)

خصلت پیامبر، خوش ‌رفتاری با مردم است؛ زیرا خدا پیامبرش را به خوش ‌رفتاری با مردم دستور داده است خصلتی هم که از امامش باید داشته باشد، صبر در سختی و گرفتاری است.»برای ایمان چهار ستون ذکر می کرد: «توکل برخدا،...
آشنایی با امام/چهارشنبه 17/9/13952016-12-07T20:15:27+03:30

 سخاوت در سیره امام رضا (علیه السلام)

پس از صرف غذا نگاهی کرد و فرمود متکا را بلند کن و آنچه زیر آن است بردار! دینارهای زیادی بود، همه را برداشتم و برخاستم تا بیایم. امام (علیه السلام) چند خدمتکار را فرمود تا درِ خانه ام مرا همراهی کنند. وقتی به خانه رسیدم...
آشنایی با امام/چهارشنبه 10/9/13952016-11-30T01:32:04+03:30

 وداع تلخ و غم غربت

رفتم جلو سلام کردم و سفر امام (علیه السلام) را به خراسان تبریک گفتم! امام (علیه السلام) نگاهی به من کرد و گفت رهایم کن! وقتی از کنار قبر مطهر جدم جدا می شوم و در غربت از دنیا می روم؛ چه تبریکی...
آشنایی با امام/چهارشنبه 26/8/13952016-11-16T23:03:20+03:30

 سرشک دل تنگی خورشید

شمع وجود فاطمه هر روز ذوب می شد تا این که در حسرت دیدار آفتاب، دار فانی را وداع کرد. بدن مطهرش را با تشییع با شکوهی به باغ موسی بن خزرج منتقل گردید و همان جا به خاک سپرده شد. بر مزارش سایبانی ساختند....
آشنایی با امام/سه شنبه 25/8/13952016-11-15T01:08:36+03:30

 قرآن در نگاه امام رضا (علیه السلام)

هنگام خواب در رختخوابش، خیلی قرآن می ‌خواند و هر موقع به آیه ای می ‌رسید که در آن نکته ای دربارۀ بهشت یا جهنم آمده بود، گریه می کرد و از خدا بهشت را می ‌خواست و از آتش جهنم به او پناه می ‌برد ...
12345>>>