خدمات

سایت فرهنـگی تبلیـغی حـرم مطهـر رضـوی

برنامه های حرم 7 الی 13 اسفندماه/پنجشنبه 5/12/13952017-02-23T20:21:15+03:30
 

احکام خانواده

سخنران: حجت السلام والمسلمین محمد حسین درفشان / مکان:رواق دارالحجه/ زمان : شنبه تاجمعه ساعت16:50  
برنامه های حرم 7 الی 13 اسفندماه/پنجشنبه 5/12/13952017-02-23T20:18:43+03:30
 

احکام عزاداری

سخنران: حجت السلام والمسلمین علی اکبر خرسند / مکان:رواق دارالحجه/ زمان: شنبه تاپنج شنبه ساعت11:15  
برنامه های حرم 7 الی 13 اسفندماه/پنجشنبه 5/12/13952017-02-23T20:15:20+03:30
 

احکام مبتلا به

سخنران : حجت السلام والمسلمین رضا دارینی / مکان: رواق امام خمینی‌ره/ زمان: شنبه تاجمعه ساعت16:30  
برنامه های حرم 7 الی 13 اسفندماه/پنجشنبه 5/12/13952017-02-23T20:12:33+03:30
 

احکام زائر

سخنران: حجت السلام والمسلمین کاظم کشاورز / مکان: رواق امام خمینی‌ره/ زمان: شنبه تا پنج شنبه ساعت10:30  
/پنجشنبه 28/11/13952017-02-16T15:23:35+03:30
 

 احکام اجتماعی

سخنران: حجت الاسلام /مکان:رواق دارالحجه/زمان: شنبه تاجمعه ساعت16:50  
/پنجشنبه 28/11/13952017-02-16T15:19:04+03:30
 

احکام مالی

سخنران:حجت الاسلام /مکان: رواق دارالحجه/زمان:شنبه تاپنج شنبه ساعت11:15  
 
12345678910...>>>
  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • سایت های مرتبط