امام رضا(ع): ما سرپرست مومنان هستیم، که به سود آنان حکم می کنیم و حقوقشان را از ستمگران می ستانیم.
 
 
 

/2017-10-16T12:47:53+03:30

مادر تحریم ها!

/2017-10-07T10:10:39+03:30

عجایب واردات

/2017-10-07T09:30:40+03:30

زخم های امت

/2017-09-23T12:11:00+03:30

شهر شهادت

/2017-09-23T09:16:43+03:30

پایگاه شهادت

/2017-07-02T15:19:36+04:30

معجزه تولید

2:21
/2017-07-02T15:06:18+04:30

آنتی هیسپارا

2:22
12345678910...>>>
گسترش معنویت در دنیای مدرن و استشمام شمیم خوش تفکر الهی در قرن ما بی تردید مدیون انقلاب اسلامی در ایران عزیز به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) است .
 بی شک درسالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبلیغ معارف اهل بیت در حرم مطهررضوی رشدی شگرف داشته است . لذا توجه به گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری یکی از بخش های مهم پورتال معاونت تبلیغات را تشکیل می دهد .
در این سایت ریشه های انقلاب اسلامی مردم ایران ؛ بیداری ا سلامی؛ نقش انقلاب در گسترش معارف اهل بیت و سایر موضوعات از این دست مورد توجه و دقت خواهد بود.
 
×