امام رضا(ع): ما سرپرست مومنان هستیم، که به سود آنان حکم می کنیم و حقوقشان را از ستمگران می ستانیم.
 
 
 

/2016-12-11T11:54:44+03:30

همه باید بیدارباشند

02:00
/2016-11-27T17:56:33+03:30

عشق گفت برو

06:03
/2016-11-24T14:07:34+03:30

مهربان خورشید تابنده

/2016-10-03T12:11:00+03:30

شهر شهادت

/2016-09-22T09:54:33+03:30

میقات رضوان

/2016-09-22T09:16:43+03:30

پایگاه شهادت

/2016-09-05T15:22:17+04:30

فراخوان عکس

/2016-07-18T13:59:49+04:30

تولید ملی معطل است!

12345678910>>>
گسترش معنویت در دنیای مدرن و استشمام شمیم خوش تفکر الهی در قرن ما بی تردید مدیون انقلاب اسلامی در ایران عزیز به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) است .
 بی شک درسالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبلیغ معارف اهل بیت در حرم مطهررضوی رشدی شگرف داشته است . لذا توجه به گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری یکی از بخش های مهم پورتال معاونت تبلیغات را تشکیل می دهد .
در این سایت ریشه های انقلاب اسلامی مردم ایران ؛ بیداری ا سلامی؛ نقش انقلاب در گسترش معارف اهل بیت و سایر موضوعات از این دست مورد توجه و دقت خواهد بود.
 
×