امام رضا(ع): ما سرپرست مومنان هستیم، که به سود آنان حکم می کنیم و حقوقشان را از ستمگران می ستانیم.
 
 
 

/2017-07-02T15:19:36+04:30

معجزه تولید

2:21
/2017-07-02T15:06:18+04:30

آنتی هیسپارا

2:22
/2017-07-02T14:38:55+04:30

هیسپارا

2:46
/2017-05-04T16:32:03+04:30

گاز را چطور مصرف می کنیم؟

01:24
/2017-05-03T17:19:10+04:30

آگاهانه رای بدیم2

02:10
/2017-05-03T17:11:41+04:30

آگاهانه رای بدیم1

01:56
/2017-05-03T17:07:57+04:30

اگرچای ایرانی بخریم؟

01:49
/2017-05-03T16:55:53+04:30

اگر شوینده ایرانی بخریم؟

01:35
12345678910...>>>
گسترش معنویت در دنیای مدرن و استشمام شمیم خوش تفکر الهی در قرن ما بی تردید مدیون انقلاب اسلامی در ایران عزیز به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) است .
 بی شک درسالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبلیغ معارف اهل بیت در حرم مطهررضوی رشدی شگرف داشته است . لذا توجه به گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام و مقام معظم رهبری یکی از بخش های مهم پورتال معاونت تبلیغات را تشکیل می دهد .
در این سایت ریشه های انقلاب اسلامی مردم ایران ؛ بیداری ا سلامی؛ نقش انقلاب در گسترش معارف اهل بیت و سایر موضوعات از این دست مورد توجه و دقت خواهد بود.
 
×